– Organisasjoner er samfunnets viktigste organ, og ledelse er organisasjonens viktigste organ. Derfor er gode ledere og bærekraftige arbeidsplasser viktig for vårt samfunn, forteller Sæle. Sammenhengen mellom bærekraftige arbeidsplasser og et bærekraftig samfunn er i ferd med å bli nyansert, fortsetter han.

Selv om profitt er avgjørende for at selskap overlever, mener Sæle at grunnlaget for dette først og fremst bygges på organisasjonsnivå.

– På gode arbeidsplasser formes organisasjonen av og for mennesker. Organisasjonens formål er å gjøre en forskjell. Og det er gjennom å lykkes med formålet at resultatet kan ses på bunnlinjen. Men fokuset på forretningsmål må underbygges av en kultur kjennetegnet av tillit, stolthet og fellesskap. Balansen mellom profitt og arbeidskultur er viktig for bærekraftige resultater.

Mangfold som konkurransefortrinn 

Sæle peker på mangfold og inkludering, som viktige suksessfaktorer for organisasjoner som ønsker en ny måte å tenke på.

– Organisasjoner som utforsker nye ideer, er typisk karakterisert av åpenhet og en inkluderende kultur. Dette er et sted hvor et rikt mangfold av ulike meninger, bakgrunn og kunnskap, er representert og utnyttet. Derfor har de beste et bevisst forhold til sammensetningen av medarbeidere, og ser etter folk som passer best sammen for å nå organisasjonens mål, sier Sæle.

De er opptatt av å berike organisasjonen når de ansetter nye mennesker og vurderer hvem som passer best inn. Mangfold og en god balanse av folk som jobber godt sammen, og gjensidig utvikler hverandre er viktig når man ansetter nye mennesker. I dag vektlegges en meningsfull jobb hvor støtte og personlig utvikling er viktige faktorer, i større grad enn før.

– I fremtiden vil vi forbrukere velge organisasjoner som ikke bare leverer god verdi, men også lever etter gode verdier.

Ikke bare et overordnet ansvar

I Jeløya-plattformen fra 14. januar 2018, står det at «regjeringens mål er et norsk arbeidsliv med både trygghet og fleksibilitet for arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid.» 2019 vil markere et år siden regjerningen deklarerte inkluderingsdugnaden som et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Sæle peker på viktigheten av det fellesansvaret som ligger til grunn for at en dugnad skal blir en suksess.

– Dugnad er et viktig fundament i vårt samfunn. Ved å delta så er det ofte slik at man føler man bidrar til noe større, og man har bidratt til at ting har blitt bedre, og at vi har gjort det sammen som et team. Det offentlige kan legge rammebetingelser for å skape et bedre samfunn for oss, men det er opp til oss å bidra til nettopp dette, sier han.

Inkludering som strategi

Sæle er opptatt av at selskap må følge med i tiden, hvis de skal være konkurransedyktige i fremtiden.

– Det å skape gode og inkluderende arbeidsplasser er ikke bare riktig, det er god strategi. Skal vi innovere, trenger vi engasjerte kolleger. Fremtiden tilhører de som lever for gode verdier, ikke bare leverer god verdi. Organisasjonene belønnes med et engasjement og gode prestasjoner, og dermed bedre resultater, avslutter Sæle.