– Bakgrunnen for at vi startet Sustainability Hub Norway var at vi manglet et profesjonelt fellesskap for et bærekraftig næringsliv i Norge. Dette er en non-profit forening der hensikten er å øke det generelle kunnskapsnivået, inspirere flere bedrifter til å arbeide med bærekraft, men også å sette opp relasjoner og koblinger mellom ulike personer som arbeider på dette feltet. På den måten legger vi forholdene til rette slik at det blir enkelt å bygge gode og verdifulle nettverk, sier Andreas Friis som er daglig leder, initiativtaker og medstifter til Sustainability Hub Norway.

Sustainability Hub Norway er en arena hvor de ulike deltakerne kan diskutere utfordringer og lære av hverandre, men det er også et sted der man kan få inspirasjon fra internasjonale arbeidsmetoder, lære om best practice og snappe opp viktige trender.

– Vi startet opp i mars 2017 og har en medlems- og partnerskapsmodell som i dag teller cirka 20 selskaper, men veksten er jevn. Blant medlemmene våre har vi bedrifter som Storebrand, Norsk Gjenvinning, Statkraft, konsulentselskaper og flere andre, forklarer Friis.

En pulsmåler

For å finne ut hvordan rammene egentlig er for de som arbeider med bærekraft i det daglige har Sustainability Hub Norway utført en undersøkelse ved navn State of Sustainability 2017:

– Det er vår tidligere redaktør Pia Lefevre som har stått bak State of Sustainability, da hun ønsket å kartlegge status på bærekrafts-Norge i sin masteroppgave ved NTNU. Leidar har bidratt til å gjøre oppgaven om til en lettleselig rapport, og funnene i rapporten er en fin temperaturmåler som viser hvordan forholdene er ute i bedriftene, fortsetter han.

De viktigste funnene var at de fleste som arbeider med bærekraft ikke har formell utdanning i faget, men ønsker mer kompetanse. De bestemmer som regel ikke over egne budsjetter og er ofte internt rekruttert.

– Vi fant også at de fleste bedriftene hadde arbeidet aktivt med bærekraft i mindre enn fem år, noe som viser at fagfeltet er umodent og ikke helt har funnet sin form enda. Mange oppga også at de opplevde mer motstand mot det de arbeidet med fra kollegene enn de møtte fra ledelsen, og det var jo ganske oppsiktsvekkende, sier Friis.

Flere metoder og samarbeidsformer

Rapporten understøtter viktigheten av at det finnes et overordnet og koordinerende initiativ som kan bidra til å drive bærekraftsarbeidet fremover.

– På bærekraftsfeltet må man arbeide helhjertet og gjennomført. Det betyr å forankre bærekraft i selskapets visjon, det må inn i hele bedriftskulturen og også kommuniseres ut til kunder og leverandører. I tillegg må det du gjør måles og rapporteres. For å støtte opp under dette arbeidet gjennomfører vi seminarer, minikonferanser og lukkede rundebordssamtaler der man diskuterer et bestemt bærekraftstema i små grupper. En slik arbeidsform er viktig slik at vi deler og får en toveis kommunikasjon. Poenget er at de som deltar i Sustainability Hub Norway både får verktøy, strategier og metoder som de kan ta med tilbake til sin egen bedrift og bruke der. På den måten bidrar vi til at bærekraftsarbeidet blir mer smidig, avslutter Friis.