Få ønsker å putte sparepengene sine i selskaper som er involvert i korrupsjon, brudd på menneskerettigheter, eller er miljøverstinger. Men hvilke fond bør man da unngå? Sbanken har utviklet et informasjonsverktøy, som sier noe om norske og utenlandske fonds ulike etiske profiler. Av de 470 fondene Sbanken formidler er de fleste merket, enten med en rød varseltrekant om det omfatter investeringer som er etisk uforsvarlige, eller med ett eller to grønne blader avhengig av hvor omfattende og streng tilnærming selskapene har til menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

– Gjennom å informere tydelig om hva et fond investerer i, blir en uetisk investering veldig synlig både for dem som forvalter fondet, og for dem som investerer sparepengene i dem, sier leder for samfunnsansvar i Sbanken, Nina Dyrøy.

Finansstrømmer mot en bedre verden

Informasjonsverktøyet ser ut til å være effektivt. Av Sbankens totale kundeinvesteringer fordelt på merkede fond per 1. september i år, ble 87 prosent investert i fond merket grønt, mot kun tre prosent investert i fond merket rødt. 

Kvartalsvis blir alle fondene Sbanken tilbyr, gjennomlyst av en uavhengig tredjepart. Her synliggjøres brudd på blant annet FN-konvensjoner og Oljefondets svarteliste.

– Ved å synliggjøre hvilke fond som bryter med internasjonale FN-standarder, påvirker vi pengestrømmene bort fra verstingselskaper, til mer bærekraftige selskaper, og på den måten gjør verden bedre. Man skal heller ikke feie under teppet at investeringer i selskaper med høyt fokus på bærekraft og etikk øker sannsynligheten for høyere avkastning, sier Dyrøy.

 

Cilia Holmes Indahl

PÅDRIVER FOR BÆREKRAFT: Direktør for bærekraft i Aker BioMarine, Cilia Holmes Indahl, er overbevist om at lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd. Hun er styremedlem i SoCentral, nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon og Co-founder av Sustainability Hub Norway som skal gjøre det lettere for selskaper å starte sin bærekraftsreise. Foto: Øivind Haug


 

Bærekraft = høyere avkastning

– Flere og flere studier viser at bærekraftige selskaper er mer lønnsomme, sier Cilia Holmes Indahl, som er direktør for bærekraft i Aker BioMarine, et selskap som nylig ble kåret til Norges mest innovative virksomhet blant annet for å ha integrert globale utfordringer i sin forretningsmodell.

Indahl viser til studien «The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance», der tre forskere ved Harvard University etter å ha sammenliknet 180 amerikanske selskaper, fastslo at selskaper med sterk fokus på etikk og bærekraft presterer bedre. Noen av årsakene til dette er økt produktivitet, bedre tilgang til talent og kapital, økt kundelojalitet og regulatoriske fordeler ved å ligge i front.

– Selskaper som inngår i etisk merkede fond har ofte en lavere risiko tilknyttet sine forretningsmodeller, enn selskaper som anses for å operere uetisk. Bærekraft er ganske enkelt god business, sier Holmes Indahl.