Bakgrunnen for konferansen var Kruse Smith Stiftelsens ønske om én dag hvor blikket rettes mot næringslivet og deres sosiale ansvar. I samarbeid med Strømmestiftelsen ble den en realitet. I dag er det totalt fem partnere som står bak.

Innsikt og inspirasjon

Konferansen retter seg mot næringslivsledere, investorer, og rådgivere. I tillegg til økt innsikt i selve fagområdet gjennom møte med bedriftseiere, filosofi og akademia, får deltakerne innspill og praktiske tips til hva de kan gjøre for egen virksomhet.

Samfunnet opplever stadig nye utfordringer knyttet til blant annet sosial rettferdighet og miljø. Nye utfordringer krever nye løsninger - og nettopp dette er én av tingene som diskuteres på konferansen.

Spennende fremtid

Tilbakemeldinger fra deltakere viser klart at temaet fenger og at konferansen leverer et innhold som engasjerer. Næringslivets ansvar for å utøve et tydelig samfunnsansvar blir bare viktigere. Hvordan dette skal gjøres vil være opp til den enkelte, men det er viktig med en arena som løfter opp temaet og gir læring og inspirasjon til de ansvarlige. Den arenaen finnes på CSR-konferansen i Kristiansand.