– Når vi ser på hvilke egenskaper papp har, så er det en emballasjetype som er et utrolig miljøvennlig alternativ. Selvfølgelig har plast noen egenskaper som papp ikke har, men i svært mange tilfeller kan papp benyttes i stedet for plast. Da oppnår man store miljøgevinster, for papp er mye mer miljøvennlig enn alle andre typer emballasje, sier Dan Johannessen som er administrerende direktør i Peterson, selskapet som står bak byggingen av den nye fabrikken.

«Greenfield»-tenkning

Anlegget er planlagt å stå ferdig høsten 2019. Det vil omfatte produksjonsanlegg, lager og distribusjonssentral. Dagens virksomhet, som ligger i Sarpsborg sentrum, vil da bli overført til det nye anlegget i nabokommunen. Det nye anlegget vil bli et flaggskip for Peterson med fullt ut digitaliserte og integrerte løsninger som sikrer effektivitet, leveringssikkerhet og kortere leveringstider for kundene. Med denne satsingen etablerer Peterson seg i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon, der internett smelter sammen med virksomheters produksjon og produkter. Dermed kan produktene i større grad tilpasses den enkelte kundes behov, og fabrikken styres via digitale plattformer.

– Det nye anlegget er basert på «Greenfield»-tenkning. Det innebærer at man starter fra null og bygger et anlegg basert på de mest oppdaterte teknologier på samtlige områder fra produksjon til logistikk. Uten sammenligning blir dette verdens aller mest avanserte bølgepappfabrikk. Det er ingen i verden som kommer i nærheten av den fabrikken vi bygger her. Eierne våre har en historikk for «Greenfield»-tenkning og har hatt suksess med tilsvarende anlegg tidligere, fortsetter Johannessen.

Bærekraftig produksjon og logistikk

I prosjekteringen av det nye anlegget har Peterson startet med helt nye kort. Derfor blir alt produksjonsutstyret fullstendig fornyet. Ferdige produkter vil bli lagret på, og distribuert fra et nytt, datastyrt lager. Totalt sett vil det nye anlegget gi store konkurransefordeler siden den totale produksjonskapasiteten vil øke betydelig, påliteligheten blir bedre og leveringstidene kortere.

– I et høyteknologisk anlegg som dette vil vi kunne utnytte råvarene mye bedre siden digitaliseringen fører til at vi får langt mindre svinn enn i tradisjonelle anlegg. Vi bygger også et høylager som rager 41 meter opp i luften. Da har vi mulighet til å produsere til lager, noe som betyr at vi også kan optimere hvordan vi laster bilene slik at logistikken både blir så effektiv og så lite miljøbelastende som mulig, forklarer han.

29 000 kvadratmeter

Utgravingen av tomten starter i juli, og når fabrikken settes i drift neste høst blir det i et anlegg som er på hele 29 000 kvadratmeter.

– Peterson har lang historie i Østfoldregionen, og derfor er vi veldig fornøyd med at dette nye anlegget blir bygget her. Når anlegget står klart vil det også gi våre kunder konkurransefortrinn gjennom høyere kvalitet og service fra oss som strategisk samarbeidspartner. Nå gleder vi oss virkelig til å ta det nye anlegget i bruk, sier Dan Johannessen til slutt.