– Slike forhold er ikke bærekraftig for noen av de involverte. Bedrifters innsats for ansvarlige verdikjeder og etisk handel reduserer risiko for å bli involvert i brudd på menneskerettigheter og miljøødeleggelse. En ansvarlig forretningspraksis skaper verdier også for selskapene som er involvert, forteller Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge.

Bedre betingelser

Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering for rettferdig handel og bærekraftig råvareproduksjon. Handel etter Fairtrade-prinsippene gir bedre betingelser til småskalabønder i utviklingsland. De trenger en råvarebetaling som dekker grunnleggende behov for mat, medisiner, husvære og skolegang, og samtidig gjør det mulig å investere i bærekraftig jordbruk og tiltak som beskytter avlingen mot klimaendringer. På plantasjer krever Fairtrade blant annet trygge og ordnede arbeidsforhold for de ansatte, samt en bevegelse i retning levelønn.

– Fairtrade setter bonden og arbeideren i sentrum, og mener at det å styrke disse gruppene i internasjonal handel er nøkkelen til fattigdomsbekjempelse, bærekraftig utvikling og bekjempelse av klimaendringene. Men også bedriftene som kjøper varer etter Fairtrade-prinsippene har alt å vinne på dette. Mange råvarer er sterkt truet av klimaendringer og mangel på investering i produksjonen. Innsats for mer bærekraftige verdikjeder er også en investering i bedriftens tilgang på råvarer i fremtiden. Bedrifter som er åpne om sin bærekraftsinnsats, styrker dessuten sitt omdømme, treffer nye forbrukersegmenter, skaper intern motivasjon og tiltrekker seg attraktiv arbeidskraft, sier Lefébure-Henriksen.