Mats I. Stenmark

Advokat og partner, Fend advokatfirma DA

"Vi har i løpet av det siste tiåret fått en egen «antikorrupsjonsindustri», som tilbyr et vidt spekter av tjenester til et stadig voksende marked."

Gunnar Holm Ringen

Advokat og partner, PwC

"PwC opplever at det foreligger en stor grad av bevissthet rundt temaet korrupsjon og selskapenes antikorrupsjons- og CSR er jevnt over bra. De norske korrupsjonsreglene fra 2003 er klare og lite komplekse."

Erling Grimstad

Advokat, Advokatfirmaet Erling Grimstad

"Det er liten tvil om at vi har kommet langt de siste 20 årene. Sanksjoner fra amerikanske myndigheter og avsløringer som Panama Papers og Petrobras–saken, har virkelig satt fortgang i antikorrupsjonsarbeidet internasjonalt."