Unni Farestveit

Direktør Samfunnskontakt, Agder Energi

"Agder Energis bidrag er å produsere fornybar energi, som er selve bærebjelken i den grønne omstillingen. Hvert år investerer vi i våre vannkraftanlegg, og i kraftnettet, for å sikre ren og fleksibel energi for dagens og kommende generasjoner."

Ingrid von Streng Velken

Konserndirektør Innovasjon og utvikling, BKK

"BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Vi er Norges femte største vannkraftprodusent, og vannkraften er ryggraden i Norges utslippsfrie energisystem."

Jørann Ødegård

Rådgiver, Fossekall

"Fossekall har vært misjonærer for grønt skifte i over 20 år. Vi påser at energi- og miljøvalg gir effekter i næringslivet uavhengig av bransje. Vi kvalitetssikrer i statlige programmer for omlegging av energibruk- og produksjon."