– Vi kan ikke oppnå bærekraftsmålene, som å få en slutt på sult og fattigdom, uten å løse dagens store konflikter, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Han var nettopp i Sør-Sudan, hvor nesten halvparten av befolkningen trues av sult.

– Dette er igjen knyttet til at nesten fire millioner mennesker er fordrevet fra hjem og levebrød, blant dem bønder som skal produsere mat. I de verste konfliktområdene er den eneste muligheten å slippe matforsyninger fra fly, sier han.

– Sør-Sudan har store, fruktbare landområder, og om det blir fred kan landet lett bli et spiskammer for hele Afrika.

Alle land må ta sitt ansvar

Antall mennesker på flukt fra vold og væpnet konflikt fortsetter å øke, og ved inngangen til 2018 hadde tallet nådd 68,5 millioner.

– Vårt mål er at disse menneskene igjen skal få et sted de kan kalle hjem. Vi arbeider for å løfte mennesker ut av fluktstatistikken, enten ved å gi dem muligheten til å vende trygt tilbake til hjemlandet, eller sørge for at de kan få fullverdige liv der de har søkt tilflukt eller i et nytt hjemland.  

Skal vi som verdenssamfunn få til dette mener Egeland at alle land må være med å ta sin del av ansvaret, både som giverland og mottakerland.

– Politikere og diplomater må også gjøre en mye større innsats for å forebygge konflikter og få på plass politiske løsninger. Lidelsene vi er vitne til i land som Syria, Jemen og Kongo er menneskeskapte og kan bare løses dersom det finnes politisk vilje, sier han.


PÅ BESØK: Øyvind Torpp og Markus Solvik (i midten) fra Boston Consulting Group (BCG) og fire ansatte i Flyktnignhjelpen besøker en barneskole Irbid, Jordan i mai 2017. Foto: Flyktninghjelpen


Digital innovasjon krever ny ekspertise

Adam Mattison-Ward, næringslivsrådgiver i Flyktninghjelpen, mener også at det private næringsliv i mye større grad må på banen for å kunne løse krisen.

– Samarbeidet med næringslivet har raskt blitt veldig viktig. Først og fremst på grunn av det økende finansielle behovet, men også for å dekke et kompetansebehov vi ikke har internt.

– Vi er midt i en digital transformasjon, og ser på nye og mer effektive måter vi kan hjelpe flyktninger på i fremtiden. Akkurat nå ser vi derfor etter teknologi- og innovasjonspartnere som kan hjelpe oss med å ta organisasjonen og vårt arbeid ett steg videre. Sammen kan vi utvikle løsninger vi ikke ville klart alene, og dermed hjelpe enda flere, sier Mattison-Ward.

Han tror internasjonale bedriftsledere har innsett at de må ta sitt samfunnsansvar, og at vi nå er inne i en tid der bærekraft vil bli en del av forretningsmodellen.

– Vi oppretter samarbeid med bedrifter basert på deres verdier, kompetanse og interesser kombinert med våre behov og utfordringer.  Det er mange måter de kan bidra på, som for eksempel pro bono-bidrag av tjenester, samarbeidsprosjekter og finansiering, sier han.

Innovative samarbeid gir flere hjelpere

I løpet av de siste årene har advokatfirmaet Kluge blitt en av flyktninghjelpens viktigste næringspartnere, og bidrar både med finansielle midler og juridisk bistand ved hovedkontoret og i felt.

– Deres velvilje og aktive engasjement er et forbilledlig eksempel på en bedrift som utøver samfunnsansvar i praksis, sier generalsekretær Jan Egeland.

– Vårt tette samarbeid med Flyktninghjelpen er også populært blant våre ansatte. Det gir et perspektiv på jusfaget med konkrete utfordringer som går langt ut over de problemstillinger vi normalt arbeider med, forteller Bosse Langaas, operativ og strategisk leder i Kluge.


FRA VENSTRE: Cathrine Haugen (markedskonsulent i Kluge), Snorre Haukali (managing partner i Kluge), Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen), Bosse Langaas (Head of strategy and operations i Kluge) og Merete Nedrebø (Senior legal adviser)


En annen viktig partner er The Boston Consulting Group.

– Samarbeidet har styrket våre operasjoner i felt og vi er blitt mer effektive. Resultatet er at vi når raskere frem med hjelp til flere mennesker på flukt, sier Egeland.

Senior Partner i BCG i Norge, Øyvind Torpp, har også kun positive ting å si om partnerskapet. Han mener samarbeidet har gjort BCG til bedre konsulenter og utvidet de ansattes horisont.

– For oss har det vært utrolig givende og engasjerende å jobbe med en organisasjon hvor en så stor andel av de ansatte virkelig brenner for jobben. Det å forstå hvor denne motivasjonen kommer fra er også noe vi tar med oss når vi jobber med andre bedrifter og organisasjoner. Vi har rett og slett fått en bredere horisont i arbeidet vårt gjennom samarbeidet med en humanitær aktør som Flyktninghjelpen, sier Torpp.

Flyktninghjelpen

  • En norsk humanitær organisasjon med 14 000 hjelpearbeidere. De aller fleste kommer fra, og jobber i, landene hvor organisasjonen jobber.
  • Tilstede i både nye og langvarige kriser i over 30 land, og hjelper flere millioner barn, kvinner og menn i mange av de vanskeligste konfliktområdene i verden. Ofte der få andre organisasjoner er tilstede.
  • Hjelper folk på flukt med å overleve ved å bidra med rent vann, mat og tak over hodet, men også støtte slik at de selv kan bygge seg en ny fremtid gjennom blant annet utdannelse, yrkesopplæring og fri rettshjelp.