Matsentralen ble stiftet høsten 2013 etter initiativ fra dagligvarebransjen. Bak stiftelsen står Kirkens Bymisjon, Blåkors, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og IOGT Norge. Finansieringen skjer gjennom støtte fra dagligvarekjedene, leverandører, stiftelser, samt en mindre sum fra det offentlige. I tillegg betaler mottakerorganisasjonene en årlig symbolsk medlemsavgift.

Omfordeler matvarer

I praksis omfordeler Matsentralen mat som egentlig skulle blitt kastet og distribuerer det videre til frivillige organisasjoner som igjen sørger for at maten kommer vanskeligstilte til gode. 

- Enkelte av de leverandørene som kjenner oss godt dukker opp med en lastebil med varer som de vet at vi vil ha. Alternativt sender de oss mail, eller ringer oss, for å høre om vi er interessert og hvor mye vi eventuelt kan ta i mot. Det er veldig sjelden vi må si nei takk, og vi får gjerne produkter som det er greit å gi videre. At vi bare kaster 1,9 prosent av de varene som vi mottar sier noe om at kvaliteten på det vi får er veldig bra, forteller Cristiano Aubert som er daglig leder i Matsentralen.

Nesten all maten kommer fra produsentleddet og grossistene, og interessen for å bruke maten er stor.

- Vi har over 100 veldedige virksomheter som henter mat hos oss og etterspørselen etter mat til vanskeligstilte er formidabel. I år regner vi med å omfordele 1200 tonn mat. Det tilsvarer 2,4 millioner måltider, fortsetter Aubert.

Ulike organisasjoner

Evangeliesenteret serverer middag to ganger i uken og et enklere måltid én gang i uken. På disse måltidene deltar det gjerne 800 personer hver gang. I tillegg deler de ukentlig ut mellom 500 og 1000 bæreposer med mat til rusmisbrukere og fattige tilreisende.

Fattighuset, som drives av fattige på frivillig basis, deler ut matposer to ganger i uken.

- Når Fattighuset deler ut mat står det ofte flere hundre i kø i flere timer før de åpner. Det sier litt om behovet.

- På Grønland i Oslo vokser mer enn 60 prosent av alle barna opp i familier med en økonomi under fattigdomsgrensen. Når disse familiene får et par bæreposer med god og næringsrik mat, så kan det kanskje bidra til at de blir mindre sosialt ekskludert. Kanskje får de råd til en fritidsaktivitet til barna, eller til å arrangere et bursdagsselskap, tilføyer han. 

Et miljøproblem

I 2015 ble det kastet 355 000 tonn matvarer i Norge. Forbrukerne er verstingene når det kommer til matsvinn og står for 61 prosent av alt som blir kastet. Produsentene står for 21 prosent, mens butikkene representerer 17.

- I seg selv er det et problem at vi kaster mat, for det fører jo til at vi må produsere enda mer mat. Den maten vi omfordelte på Matsentralen i fjor hadde et CO2-avtrykk på 3200 tonn. I år regner vi med at tallet blir 3600 tonn, så virksomheten vår er også et reelt miljøtiltak i tillegg til de sosiale aspektene, sier Aubert. 

En paraply for landet

Interessen for tilsvarende ordninger som det Matsentralen har fått til i Oslo er stor. Tromsø Matsentral er etablert, Kirkens Bymisjon har startet opp Bodø Matstasjon, og Bergen er i ferd med å etablere et eget tilbud i disse dager.

- Nå jobber vi med å etablere Matsentralen Norge, en paraplyorganisasjon for alle nåværende og fremtidige matsentraler som ønsker å være medlemmer. Da står vi mye sterkere og kan arbeide frem felles prosjekter som gagner alle, og i tillegg får vi en felles stemme. Det blir bra, avslutter Aubert.