Av Marit Sæter, kommunikasjonssjef i Standard Norge

For å være samfunnsansvarlig i sin opptreden må en organisasjon ha et integrert og helhetlig perspektiv på mange områder. ISO 26000 beskriver hva samfunnsansvar er og hva som skal til for at organisasjoner opptrer samfunnsansvarlig.

Et overordnet mål med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling. Sammen med flere andre standarder gir ISO 26000 praktisk veiledning til alle typer organisasjoner, hvor som helst i verden, som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i tråd med de globale bærekraftsmålene satt av FN.

Beste praksis globalt

ISO 26000 oppsummerer beste praksis innenfor samfunnsansvar globalt. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utviklet en rekke standarder som enten anvender ISO 26000 direkte, eller refererer til ISO 26000. Disse fungerer som verktøy for samfunnsansvar på spesifikke områder og omhandler bærekraftige innkjøp, bærekraftige arrangementer, bærekraftige lokalsamfunn og antikorrupsjon.

Mange fordeler

En organisasjon kan oppnå mange fordeler ved å ta samfunnsansvar på alvor, for eksempel konkurransefortrinn, styrket omdømme og evnen til å tiltrekke seg kunder og nye medarbeidere.

Bruk av ISO-standarder er en forsikring om at man opptrer etisk forsvarlig og i tråd med internasjonale atferdsnormer.

Les mer på standard.no/iso26000