- Mange vil nok tenke at det er vanskelig for et selskap som vårt, som arbeider i olje- og gassindustrien, å tenke på løsninger som ivaretar miljø og klima, men dette tar vi på alvor. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår teknologi, arbeidsprosesser og valg av materialer og leverandører slik at resultatet blir så grønt som mulig, sier Oscar Graff, som er ekspert på karbonfangst og -lagring i Aker Solutions.

Det er nedfestet i visjonen til Aker Solutions at selskapet skal være ledende innen utviklingen av energiløsninger som fremmer en bærekraftig fremtid i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.

- Verden vil trenge olje og gass også i fremtiden, og denne utviklingen skal vi være en del av, men vi skal gjøre det slik at miljøbelastningen av virksomheten vår blir så liten som mulig. Vi prioriterer utviklingen av produkter og systemer som forbedrer sikkerheten, reduserer miljøfotavtrykket og fremmer produktivitet.

I førersetet

Selskapet har utviklet banebrytende grønn teknologi som også kan anvendes av andre industrier. Dette inkluderer karbonfangst- og lagring, som Aker Solutions har jobbet med i mer enn 20 år. Teknologien ansees som avgjørende for å lykkes med internasjonale klimamål, og kan bidra til betydelige reduksjoner i bransjer med CO2-utslipp, som produksjon av aluminium, stål, gjødsel og sement.

- Vi var først til å fange CO2 i Storbritannia, og det første selskapet i verden til å fange CO2 fra sementindustri og avfallsforbrenning. Aker Solutions har utviklet en løsning for Norcems sementfabrikk i Brevik som vil fange om lag 400 000 tonn CO2 per år, som tilsvarer å fjerne 205 000 fossile biler fra norske veier. Det skal ikke mange slike anlegg til før man har fanget CO2 tilsvarende utslippene fra hele den norske bilparken. Det er slike miljøtiltak som monner, og det vil også skape nye, grønne arbeidsplasser, sier Graff.

 

Sementfabrikken til Norcem i Brevik

VELLYKKET TESTING: Sementfabrikken til Norcem i Brevik der Aker Solutions gjennomførte vellykkede tester på karbonfangst. Foto: Aker Solutions


 

Ikke nytt

Den norske olje- og gassvirksomheten er blant de reneste i verden, det skyldes blant annet at norske olje- og oljeserviceselskaper har arbeidet lenge med miljøtiltak. Det starter med overordnede løsninger for nye felt, til valg av plattform, helt ned til detaljnivå under prosjektering. Helhetlig oversikt og detaljert kompetanse kreves for å finne de beste og mest miljøvennlige løsningene.

Et eksempel er å benytte undervannsinstallasjoner fremfor plattformer for å pumpe gass. Dette er noe Aker Solutions har jobbet med siden 80-tallet. På Åsgardfeltet fikk de et stort gjennombrudd da de leverte verdens første undervanns kompressoranlegg til Statoil. Anlegget ble startet opp høsten 2015 og har vært i full drift siden.

- Anlegget reduserer energibruken og karbonfotavtrykket med cirka 50 prosent sammenlignet med en konvensjonell plattformløsning. En av årsakene er at kompressoren arbeider mer effektivt når den er plassert nærmere brønnen. I denne konstruksjonen brukte vi også mindre stål enn vi gjør i tradisjonelle plattformer, og vi bruker det kalde sjøvannet til kjøling. I tillegg er dette Norges første helelektriske undervannsanlegg. Summen av alle disse faktorene gir mange miljøgevinster, forklarer Graff.

Krever bedre løsninger

Prosessingeniøren Inga Askestad representerer den yngre garde i Aker Solutions. Hun påpeker hvor viktig det er at moderne virksomheter har klare standpunkt til miljø.

- Da jeg begynte i Aker var det i et datterselskap som drev med CO2-fangst. Det var viktig for min motivasjon for jobben å vite at det var miljøteknologi det dreide seg om, og Aker Solutions sin visjon om å fremme en bærekraftig industri er bra. Mange er opptatt av disse tingene, og jeg tror på et større miljøfokus i tiden som kommer.

- Nå jobber jeg med karbonfangst, og jeg føler absolutt at vi er en del av det grønne skiftet. Samtidig bidrar det vi driver med til å møte verdens fremtidige behov for energi – det er viktig, avslutter hun.