Trenden bekreftes av Deloitte-rapporten som gjennomføres hvert annet år på norsk fundraising. Fra 2011 har vi sett en jevn økning hvert eneste år. Toppåret 2016 ble handlet for hele 58 millioner kroner i alternative gaver eller gaver til norske organisasjoners juleaksjoner.

Engasjement smitter

De aller fleste organisasjonene har egne juleaksjoner som vekker oppmerksomhet og gir verdifull støtte til organisasjonenes arbeid. Juleaksjonene i høy grad er rettet inn mot private givere, men at det er også en svært aktuell arena for næringslivet.

Eksempelvis lykkes Kirkens Bymisjon med å engasjere både næringsliv og privatpersoner i sin juleaksjon «Gled en som gruer seg til jul». For de av oss som følger med i sosiale medier så det ut som om hele Barcode i Bjørvika strikket skjerf for aksjonen, som går til middager til mennesker i gatemiljøene. Det er ingen tvil om hva pengene går til. Det går til 2 middager. 80 kroner betaler du for dette – om du ikke velger å gi flere. Denne er for øvrig kåret til «Årets Kampanje» i 2018 av bransjen på Fundraisingkonferansen 13 september, sier Siri Nodland, Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Naturlig å gi til jul

Mange mennesker gir en ekstra gave til flere organisasjoner i anledning julen. Det er en hyggelig tradisjon som er viktig å ta vare på. For mange nordmenn er de ekstra gavene til gode formål i anledning julen en måte å vise deltagelse og omsorg med mennesker som har behov for en hjelpende hånd. Givergleden i anledning julen er med på å skape et bedre og mer inkluderende samfunn for oss alle.

Blant de første alternative/symbolske gavene fant vi geiter og bestemødre. Det var noen år ikke grenser for hvor mange bestemødre som fant veien under juletreet. Så ble markedet plutselig mettet. Årsaken er trolig at det ble litt folksomt under treet noen år på rad. Organisasjonene merket seg nedgangen og måtte tenkte nytt. Organisasjoner har doblet inntjeningen på dette feltet de fem til seks siste årene.  Det er i dag en langt større spredning i type julekampanjer. Noen organisasjoner selger rene gaver i nettbutikk, noen er rene symbolgaver i tillegg til julekampanjer.

Private bidrag blir mer viktig for organisasjonene

Private bidrag blir stadig en viktigere inntektsgrunnlag for organisasjonenes

aktivitetsutøvelse. Beregninger fra SSB viser at organisasjonenes inntektskilder viser at husholdningene bidrar til å dekke omtrent 43 prosent av organisasjonenes driftsinntekter. Stat og kommune bidro med henholdsvis 26 og 16 prosent av driftsinntektene gjennom overføringer og kjøp av tjenester, mens de resterende 14 prosentene kom fra næringslivet.Kilde: SSB, Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

5 organisasjoner som tilbyr alternative julegaver

Norges Blindeforbund

iCare: Kjøp fysiske gaver i nettbutikken, slik som et skjerf, et forkle eller en lue. Inntektene går til prosjektet iCare som gir synet tilbake til mennesker som er unødvendig blinde.

Røde Kors

Uendelig mange barn er uskyldige ofre for fattigdom, konflikt, naturkatastrofer og forfølgelse. Cirka hvert tiende sekund dør et lite barn av sult og underernæring. Og hvert femte sekund blir et nytt barn drevet på flukt. I årets juleaksjon anmoder Røde kors deg om å bli Røde Kors-fadder for å gi barn i nød støtte.

Kreftforeningen

Julen er en ekstra følelsesladet tid når man er syk. Gir du en gave til kreftforskning, henger Kreftforeningen opp en julestjerne på et sykehus du velger. Gi håp til jul, sier Kreftforeningen. Det gjør du ved å gi til forskning.

Kirkens Nødhjelp

Gaver som forandrer verden: Selger både symbolske og reelle gaver i nettbutikken. Du kan kjøpe alt fra en symbolsk geit eller en bikube til en hel skog, eller du kan gi bort et fysisk bærenett, en mobillader eller en drikkeflaske.

Kirkens Bymisjon

Kampanjen er varm, folkelig og forståelig. Den er et bidrag til et til varmere samfunn fordi folk kjenner alvoret i budskapet rett i hjertet. Samtidig er det lett for enkeltpersoner og bedrifter å bidra til kampanjen, og at vi får engasjere seg i noe svært konkret som to middager – og en kopp kaffe.