Det var ikke tilfeldig at ILO, FNs arbeidsorganisasjonen, var blant de aller første stedene Nelson Mandela reiste til i 1990, etter å ha sittet 27 år i fengsel. ILO hadde kjempet mot apartheid, og Mandela mente støtten han og andre forkjempere for frihet og likhet hadde fått gjennom ILO var uvurderlig.

– Alle oss på Robben Island og i andre fengsler kunne høre stemmene deres klart og tydelig når dere krevde vår løslatelse. Vi ble inspirert av dette, sa Nelson Mandela til ILO-konferansen i Genève bare noen måneder etter han slapp ut av fengsel.

Et anstendig arbeidsliv er nøkkelen for å nå FNs bærekraftsmål

25 år etter Mandela ble løslatt fra fengselet på Robben Island, er gode rettigheter og et anstendig arbeid for alle ansett som et viktig verktøy for å nå bærekraftsmålene.

I 2015 vedtok de nær 200 landene i FN de 17 bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene er en felles handlingsplan for hele verden, og et av målene, mål 8, handler nettopp om å sikre anstendig arbeid for alle.

– Anstendig arbeid er både et mål i seg selv og nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Fram mot 2030 trengs det 600 millioner nye jobber. Gode rettigheter for arbeidstakere i Norge og i resten av verden er helt nødvendig for å sikre en fredelig og bærekraftig fremtid, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet. 

Et anstendig arbeidsliv handler om rettferdig inntekt, retten til ikke å bli diskriminert, et godt sikkerhetsnett i forbindelse med sykdom og høy alder, og en trygg og sikker arbeidsplass. Et anstendig arbeidsliv, inkludert muligheten til å organisere seg i en fagforening, er viktig både for å skape et trygt og fredelig samfunn, og for å bekjempe fattigdom.  

– Lav lønn, manglende kontrakter og dårlige arbeidsforhold gjør at mange ikke klarer å unnslippe fattigdom selv om de har en jobb. Derfor er kampen for et anstendig arbeidsliv også en viktig brikke i kampen for å utrydde fattigdom, sier da Silva.

ILOs rolle for fred og rettferdighet

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) fyller 100 år i 2019. ILOs motto da organisasjonen ble grunnlagt i 1919 var: «Hvis du ønsker fred, dyrk rettferdighet». Det var tydelig for ILOs grunnleggere etter første verdenskrig at sosial rettferdighet gjennom et anstendig arbeidsliv var en forutsetning for en fredelig og stabil verdensorden. Denne kampen pågår fortsatt.

I 1969, 50 år etter ILO ble opprettet, mottok organisasjonen Nobels fredspris. Det ble tydeliggjort at sosial rettferdighet er viktig for å sikre en fredelig verden.

Andre Nobels fredsprisvinnere, slik som Lech Walesa (1983), Nelson Mandela (1993) og Kailash Satyharti (2014) har alle trukket frem viktigheten av ILOs arbeid og ILO-konvensjonene betydning i deres kamp for frihet og rettferdighet, enten det handlet om retten til organisasjonsfrihet eller forbud mot barnearbeid.

Det samme kan sies om Tunisia-kvartetten som vant Nobels fredspris i 2015. De underliggende årsakene til opprøret i Tunisia i 2011 var en kombinasjon av fattigdom, arbeidsledighet og politisk undertrykkelse. Folkelig protest ble etterfulgt av sosial dialog mellom organiserte parter, inkludert partene i arbeidslivet. Nasjonen unngikk borgerkrig gjennom økt sosial rettferdighet.     

Alt henger sammen med alt  

ILO har bidratt til å sette arbeidsliv og sosial rettferdighet i sammenheng med andre store saker FN jobber med, slik som fred og stabilitet, frigjøring og avkolonialisering, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Alt henger sammen med alt, derfor er det viktig at de som jobber med arbeidsliv også er opptatt av FNs bærekraftsmål generelt. På samme måte som det er viktig at de som jobber med fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, også er opptatt av å nå målet om et anstendig arbeidsliv for alle.