Prosjektet i Ålesund er banebrytende av flere grunner. Dette er første gang i Norge at fjernvarme benyttes som kilde til dampproduksjon for industriprosesser.

– Varmepumpene som benyttes er spesialutviklet av Olvondo Technology, sier Knut Arve Tafjord i Tafjord Kraftvarme (TKV), selskapet som leverer selve fjernvarmen.

– Forretningsmodellen er også ny. Olvondo Technology selger ikke varmepumpeteknologien til meieriet, men tar i stedet rollen som tjenesteleverandør. Det betyr at de kjøper fjernvarme fra oss, og sørger for produksjonen av dampen som skal leveres. De har en egen langsiktig kontrakt om dampleveransen med meieriet og fakturerer dem direkte.

Tafjord i TKV mener denne typen samarbeid er unikt i internasjonal sammenheng:

– Med dette samarbeidet bringer vi en helt ny grønn mulighet til industrien, også internasjonalt. Det er vi veldig stolte av. At vi i tillegg nå kan koble til en stor kunde som har et jevnt forbruk hele året er veldig bra. Slike kunder er viktige for oss og vil øke energiutnyttelsesgraden ved anlegget vårt, sier han.

Reduserer de totale CO2-utslippene med fem prosent

TINE Meieriet Ålesund er et stort og viktig anlegg i TINE-sammenheng og har hatt naturgass som energikilde, sammen med strøm, siden 2006. Med den nye løsningen inntar meieriet nå en langt renere tilværelse. Til nå har TINE Meieriet Ålesund hatt et årlig dampforbruk på 12 gigawattimer basert på naturgass. Bytte av teknologi vil ha stor klimamessig betydning. Løsningen fører til at utslippet av CO2 reduseres med 66 prosent på dette anlegget. TINE har mål om at hele produksjonen skal baseres på 100 prosent fornybar energi innen 2023. TINE tar nå ytterligere et skritt i klimavennlig retning. Meierisjef ved TINE Ålesund, Jan Heggem, forteller at TINE på landsbasis har som mål å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020.

– Reduksjonen i utslippene som vi vil få her i Ålesund i samarbeid med TKV, vil alene innebære hele fem prosent reduksjon av TINE sine totale utslipp av klimagasser, sier han.

Unik teknologi

Teknologien er unik ved at den kan benyttes både til strømproduksjon og som varmepumpe. SPPs teknologi erstatter tradisjonelle olje, gass, eller el-fyrte dampkjeler og muliggjør betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser gjennom gjenbruk av spillvarme eller som i prosjektet hos TINE Meieriet Ålesund; ved å åpne for bruk av helt nye energikilder som fjernvarme til dampproduksjon.

– Selve prosjektet har pågått over mange år, men det var først i april i år at anlegget ble satt i prøvedrift. Da lå vi ett år etter den opprinnelige tidsplanen, men det skyldes en konkurs hos dem som utviklet varmepumpene. I mai gikk vi over i normal drift, og vi har vært nødt til å løse enkelte mindre problemer underveis. Det er da heller ikke så rart siden vi arbeider med løsninger som ingen har prøvd før. Da må vi regne med enkelte barnesykdommer, forklarer Tafjord.

– Siden dette er et pionerprosjekt er det alltid mange usikkerheter. Men vi skaffer viktig erfaring og kunnskap som vi kan ta med oss inn i nye prosjekter. Derfor har dette prosjektet vært spennende og bra på veldig mange måter, fastslår han.

Modig pioner

Daglig leder i TKV, Irene Vik, mener det er modig gjort av TINE å være pioner og være de første til å satse på ny teknologi.

– Vi håper at flere aktører ser mulighetene i å ta denne miljøvennlige løsningen i bruk, både her i Ålesund og ute i den store verden. Vi ønsker TINE Meieriet Ålesund lykke til med driften fremover og lover at vi skal gjøre vårt for at de skal ha in stabil leveranse av fjernvarme til dette nye, flotte, miljøvennlige anlegget, sier hun.