For alle som eier, bygger, drifter eller holder til i et næringsbygg er det viktig å spare penger, og for de fleste er det et mål å også gjøre en innsats for miljøet. Hos IWMAC har de som mål å hjelpe sine kunder med begge deler.

Hybrid skybasert system

Da IWMAC startet opp i 2001 var bedriften tidlig ute med det man i dag kaller skybaserte systemer. Disse er i dag videreutviklet og forbedret.

– Nå tilbyr vi våre kunder det vi kaller hybrid skybasert system. Her har vi hentet ut alt som fungerer godt med skybaserte systemer og kombinert dette med tryggheten man har i systemer med lokal betjening, sier daglig leder i IWMAC Norway, Marius Bremseth.

Systemet kan med andre ord betjenes uansett hvor du er med en PC, tablet eller mobil, men dersom du mister nettforbindelsen, kan systemet også betjenes lokalt.

Store tap

Systemene IWMAC leverer kan overvåke energibruken i kjøle- og varmeanlegg, og kundene er i hovedsak delt i to segmenter.

– Det første segmentet er nærbutikken og sentrallageret til butikken. Her er det fokus på å overvåke butikkens kuldeprosesser med alarmer som sier i fra for eksempel når dører til kjøleskap ikke lukkes eller kjøledisken overfylles med grillmat. Dette er jo ikke farlig, men mer alvorlig er det dersom kjøleanlegget stopper om natten, sier han.

For butikken eller lageret vil dette kunne bety store tap, og dermed går det ut en alarm på sms, eller en operatør fra IWMACs alarmsenter ringer opp og varsler om at servicefirma bør tilkalles.

Ufarlig tredjepart

Det andre segmentet er næringsbygg som skoler, helsebygg og kontorbygg. Her er det blant annet ventilasjonsanlegget som overvåkes.

– Ofte vil en overvåking av dette anlegget føre til at man finner avvik som gir bedriften økte kostnader. Det kan oppstå små og store feil og avvik knyttet til vann, strømtemperaturer, ventilasjon og inneklima, og med vårt toppsystem vil dette oppdages raskt, sier Bremseth.

Alle data i anlegget logges kontinuerlig. Data lagres i minimum fem år, og ti år for energidata. Per i dag ligger det over 40 milliarder logginger i IWMACs databaser.

– IWMAC er en ufarlig tredjepart. Vi kommer inn og gir råd om hvilke systemer som kan brukes og hvordan gårdeiere kan bruke de systemene de allerede har. Mange har nemlig det som trengs, men vet ikke hvordan det brukes, sier han.

Bedre for miljøet

Eieren av et IWMAC-system får enkelt hjelp og bistand fra sine leverandører, da de også kan bruke IWMAC-systemet for feilsøking på sine leveranser uten noen ekstra kostnad.

– Kanskje har de kjøpt en varmepumpe fra Italia. Det å få en serviceperson fra Italia til Norge koster mye, men med våre systemer er ikke det nødvendig. Det er jo mulig å drive feilsøkingen fra PC, nettbrett eller mobil uansett hvor man befinner seg, så blir det mye kjappere respons samtidig som man sparer miljøet for unødvendig uttrykning og transport av servicepersonen, sier han.

Alt kan altså gjøres like enkelt fra kontorpulten i Italia.

Gode partnere på laget

I dag har IWMAC rundt 70 ansatte i Norge og Sverige, men disse jobber ikke alene. Med på laget har IWMAC en rekke sertifiserte partnere. Dette er bedrifter og leverandører som har bevist at de har god kunnskap om IWMAC-systemet og IWMACs tjenester og som årlig får trening. Både bedriften selv og et utvalg av de ansatte er sertifisert, noe som gir trygghet for kundene. Samtidig er ikke IWMAC avhengig av å ha den direkte kontakten med kundene sine selv. 

– Når noen kontakter oss for å få installert et teknisk anlegg anbefaler vi alltid at de velger en av våre sertifiserte partnere i Norge eller Sverige, sier Bremseth.