En tenker muligens ikke automatisk at flybransjen er spesielt bærekraftig. Luftfarten står for to prosent av de globale utslippene, og blir hengt ut som en miljøversting. Men Norwegian står i bresjen for å bidra til at utslippene reduseres, og at luftfart skal bli bærekraftig. Takket være en ung flyflåte har selskapet redusert utslippene per passasjer med 30 prosent siden 2008.

– Å redusere drivstofforbruk er avgjørende for å redusere klimautslipp, og i påvente av at bærekraftig biodrivstoff skal bli kommersielt tilgjengelig, og produsert i storskala, er nye fly og ny teknologi det aller viktigste et flyselskap kan investere i for å redusere utslipp i luftfarten, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian.

– Folk må ikke forledes til på tro noe annet, nemlig at el-fly står klare til bruk, eller at biodrivstoff er tilgjengelig i mengder som monner for miljøet, legger han til.

Viktigst med nye fly

Norwegians flyflåte har en gjennomsnittsalder på 3,7 år, og er med det blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Deres ambisjon er at flyene deres skal fases ut etter syv år i drift, slik at de opprettholder den lave flåtealderen, og igjen opprettholder et lavt utslippsnivå.

— Selv om nye fly og ny teknologi er det viktigste for å redusere utslipp, jobber vi aktivt med å identifisere andre tiltak som kan redusere vekten på flyene. Lettere seter og toaletter er to eksempler. Andre eksempler er emballasje på mat og underholdningssystemer. Vi fjerner nå skjermene om bord våre 737 MAX, som vil redusere vekt og utslipp. Vi ser også på muligheten for å fjerne all plast under servering om bord, fortsetter Sandaker-Nielsen.

Tidligere i år inngikk Norwegian et samarbeid med det svenske selskapet AVTECH Sweden, og investerte i ny teknologi som vil gir Norwegians piloter nøyaktig vind- og temperaturinformasjon om ruten de skal fly. Dette samarbeidet har resultert i et redusert drivstofforbruk med 22 kilo per flyvning, som tilsvarer 16 000 tonn per år.

Verdens mest miljøvennlige flyselskap

— Inntil bærekraftig biodrivstoff blir kommersielt tilgjengelig, er det slike investeringer og tiltak som vil hjelpe. Dataene pilotene våre får overført til flyets systemer kan justere og optimalisere flyruten, som vil redusere drivstofforbruket ytterligere, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden, og det uavhengige miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT) har to ganger kåret selskapet til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet i verden.

— Norwegian skal ta leveranse av flere nye, drivstoffeffektive fly de kommende årene, og vil derfor fortsette å ha de laveste utslippene i verden. Nye fly bidrar til utslippsreduksjoner, bedre komfort for passasjerene, og lavere kostnader for selskapet. De tre tingene kombinert har vært viktig for oss. Vi ser at de reisende blir mer og mer opptatte av bærekraft og miljø, og da har vi et fortrinn som mange av de andre selskapene ikke har, som vi mener vil kunne bidra til at folk velger oss framfor andre selskaper som flyr rundt med en eldgammel flyflåte, sier kommunikasjonssjefen.

Sandaker-Nielsen forteller at Norwegian ønsker å gjøre sitt for at luftfarten i fremtiden blir utslippsfri.

— Selvfølgelig skal vi bidra til at vi får en utslippsfri verden. Alle må bidra på sin måte, og det vi kan bidra med nå er å investere i ny teknologi som slipper ut mindre CO2. Det er også viktig å huske på at vi også bidrar til samfunnsutviklingen overalt hvor vi flyr, gjennom at flere får jobb og at verdiskapingen øker. Flere turister gir flere muligheten til å forsørge seg selv, helt i tråd med FNs bærekraftsmål, sier han.

UNICEF-samarbeid

Med en klar visjon om å forbedre samfunnet, er også Norwegians ansatte engasjerte og opptatte av bærekraft, miljøet, og fremtiden. Norwegians elleveårige samarbeid med UNICEF motiverer de ansatte, og gjør dem stolte over å jobbe i selskapet.

— Når det handler om bedriftens samfunnsansvar, er samarbeidet vårt med UNICEF en kjempeviktig del av det vi gjør utover de operative tiltakene. Våre ansatte ønsker å være med på å fly nødhjelp, og se med egne øyne at hjelpen kommer frem. Jeg får dessuten flere henvendelser i uka fra kolleger som ønsker å bidra til UNICEFs arbeid for barn.

— I november sendte Norwegian og UNICEF et fullastet fly med skoleutstyr og annen nødhjelp til Chad for å hjelpe barn som har blitt utsatt for krig og konflikt. Tidligere har UNICEF og Norwegian samarbeidet om å sende fly med nødhjelp til verdens nest største flyktningleir, Za'atari i Jordan, Den sentralafrikanske republikk, Djibouti og Mali, avslutter Sandaker-Nielsen.


Siden 2014 har Norwegian utført fem humanitære flyvninger med UNICEF til Den sentralafrikanske republikk (2014),
Jordan (2015), Mali (2017), Jemen (2017) og Tsjad (2018). Foto: Norwegian