Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, de har iverksatt en rekke interne tiltak der de for eksempel benytter videokonferanser fremfor utstrakt reisevirksomhet til møter. De har også gjort tiltak for alt fra papirutskrifter til bilkjøring, og kjøper bare strøm som er fornybar til eget bruk.

- Vi har arbeidet med disse tingene i mange år, vi fører klimaregnskap og vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå ser vi imidlertid at å sette i verk enda flere interne tiltak på hjemmebane hos oss selv vil gi en ganske marginal effekt på det totale klimaregnskapet. Derfor har vi satt i gang et prosjekt der vi stiller krav til Fjordkraft sine leverandører, sier strategidirektør i Fjordkraft, Arnstein Flaskerud.

«Klimanjaro»

Fjordkraft stiller krav om klimanøytralitet til selskapets leverandører gjennom et klimainitiativ de har gitt navnet «Klimanjaro». Formålet er å skape et marked der klimanøytralitet er den nye standarden.

- På denne måten kan vi gi et bidrag til Parisavtalens togradersmål som virkelig monner. Navnet «Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med de rette forberedelsene. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt ut gjennomførbart, og vi vil få en enorm aksellererende effekt dersom vi stiller krav til våre leverandører om at de også må være klimanøytrale, fortsetter Flaskerud.

- Noen bedrifter ville kanskje bare tenke på sin egen virksomhet når det kommer til klimatiltak, men det bør jo ikke være slik at miljøansvaret forsvinner bare fordi man outsourcer en tjeneste eller kjøper en vare eksternt. Hvis vi mener at det er krise, bør vi også velge de tiltakene som monner mest, og da er det å stille miljøkrav til leverandørene et veldig godt virkemiddel.

Et prosjekt til etterfølgelse

I Fjordkraft ønsker de at «Klimanjaro» skal bli et eksempel til etterfølgelse, og prosjektet har allerede vakt interesse internasjonalt. FN publiserte nylig en artikkel med overskriften Making Climate Neutrality the New Standard - Fjordkraft Cleans Up Its Supply Chain. I artikkelen forklarer de hvordan Fjordkraft har arbeidet med klimatiltak internt, og nå stiller krav til leverandørene som de handler med. 

- Vi tror at klimanøytralitet vil bli en konkurransemessig fordel, ikke bare for oss selv og våre leverandører, men også for alle andre som har mot nok til å forlange det samme. Leverandørene våre må signere en avtale der de forplikter seg til å sette i gang med tiltak som gjør at de blir klimanøytrale på sikt. Hvis de ikke signerer vil vi bruke den markedsmakten vi har og velge andre leverandører. Målet er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men faktisk den nye standarden, avslutter Flaskerud.