– Vi har ikke mer landjord å dyrke på i verden, så å få ned matsvinnet er viktig. En tredel av maten som produseres i verden blir kastet, og matsvinn står for ti prosent av klimautslippene, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for forebygging og reduksjon av matsvinn. Selskapet eies av NHO mat og drikke, NHO reiseliv, Virke, DLF - Interesseorganisasjonen for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet og DMF - Dagligvarehandelens miljøforum.

Matbransjen er godt i gang

Schrøder forteller at matindustribedrifter og dagligvarehandelen er flinke til å redusere matsvinnet, både hos seg selv og hos forbruker.

– De legger til rette ved blant annet å tilby mindre pakninger som små brød og middag for én. De priser ned varer med kort holdbarhet og gir bort overskuddsmat til Matsentralen eller direkte til frivillige organisasjoner, sier Schrøder.

Serveringsbransjen også i gang

Med prosjektet Kutt Matsvinn 2020, skal norsk serveringsbransje redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

– Vi har allerede fått med over 1 800 serveringssteder på bare to år. Alle de store hotellkjedene og kantinene er med, samt en del restauranter og kommuner med sykehjem, barnehager og skoler, sier Schrøder.

Hvis serveringsstedene skal nå dette målet, er det viktig å få gjestene med på laget.

– Vi ønsker å gi positivt ladet informasjon til gjestene, med oppfordring om å ta mindre porsjoner på buffeten, kanskje planlegge litt bedre, og å få med restene hjem i en goodiebag, sier Schrøder.

Forpliktende frivillighet

– Det er viktig for bedrifter i dag å vise at de tar samfunnsansvar. Det å ha tilsluttet seg målene i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" eller delta i KuttMatsvinn2020, skaper en bevissthet blant de ulike aktørene, sier Schrøder, som mener frivillige avtaler gjør aktørene mer ambisiøse.

– I Norge har vi gode tradisjoner for frivillige avtaler. Matsvinn er høyt på agendaen og i ferd med å bli et konkurranseelement som bedriftene vinner kontrakter på hvis de har det med i anbudsprosesser, sier Schrøder.

Norge er ledende i arbeidet

Matvett og bransjen følger to rammeverk når de jobber med å redusere matsvinnet. Det ene er FNs bærekraftmål. Det andre er en norsk bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Denne avtalen er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner i juni 2017. Begge har som mål å halvere matsvinnet fram mot 2030. 79 bedrifter har allerede tilsluttet seg målene i sistnevnte avtale, der de forplikter seg til å levere data på matsvinn og gjennomførte tiltak.

– Den norske modellen, der bransjeorganisasjoner, myndigheter og bedrifter baserer seg på frivillig samarbeid og rapportering for og nå et konkret mål, gjør at vi er ledende på akkurat dette området, selv om mye arbeid gjenstår. Det er vi veldig stolte av, sier Schrøder.