Før eller senere vil alle bedriftseiere måtte ta stilling til hva som skal skje med bedriften når de selv trapper ned. I dag er det ikke like naturlig som tidligere at neste generasjon overtar. Årsakene til denne utviklingen er mange. Blant annet er studievalgene og mulighetene langt flere enn tidligere. Dette medfører i større grad at neste generasjon gjør sine egne yrkesvalg, og av denne grunn kanskje velger bort familiebedriften.

Kundene ønsker råd

I tillegg kan det være langt mer krevende å drive egen bedrift i dag enn tidligere. Næringslivet er blitt mer globalt og dermed mer konkurranseutsatt. For familiebedriftens videre utvikling kan det kanskje være den beste løsningen å la noen utenfor familien drive bedriften videre, noen med spesiell kompetanse innenfor den næringen bedriften opererer i.

– Vi i Nordea Private Banking har egne juridiske rådgivere som sammen med bankens Corporate Finance-avdeling kan bistå de av våre kunder som eier familiebedrifter. Vi ser ofte at våre kunder ikke har noen naturlig samtalepartner når det gjelder forvaltning av eierskapet i familiebedriften. Kundene ønsker råd om hvordan familiebedriften og således familiens formue bør forvaltes, sier Torsten Østensen, leder av Nordea Private Banking.

Han og advokat Gry Fremstad i Nordea Private Banking møter ofte bedriftseiere som ikke har tenkt på hvordan de skal overdra bedriften til barna, selv om de nærmer seg pensjonsalder, eller om de kanskje heller bør selge bedriften.

– Har du bygd opp en bedrift, skal du på et tidspunkt selge, overdra eller avvikle den. Det gjør man som regel bare én gang, altså har man ingen erfaring med hvordan dette skal gjennomføres. Ofte er det bare én eier og dennes familie. Det medfører at det i tillegg til økonomi, ofte er mye følelser med i bildet, sier Fremstad.

Planlegg tidlig

Hvis hovedeieren i en liten eller mellomstor bedrift blir alvorlig syk, kan verdiene i bedriften forvitre raskt dersom det ikke på forhånd er avklart hva som skal skje i en slik situasjon.

Det kan ta tid å etablere en riktig eierstruktur i forkant av et salg eller når et generasjonsskifte skal gjennomføres. Videre kan det ta tid å forberede bedriften driftsmessig på salget, samtidig som beslutningsprosessen internt i familien og hos bedriftseieren selv kan ta tid.

– Uansett om planen er salg eller å overdra bedriften til barna, er det viktig med tidlig og god planlegging. Planlegging på et tidlig stadium åpner mange nye muligheter for bedriftseieren, forteller Østensen.

I løpet av de siste 10-20 årene har flere Private Equity-selskaper hatt økt fokus på oppkjøp av små og mellomstore familiebedrifter. Dette har medført at det nå er bedre likviditet i dette markedet enn tidligere.

– Private Equity-selskaper er profesjonelle aktører som har lang erfaring i å gjennomføre transaksjoner. Med bakgrunn i dette, er det viktig at også selger har profesjonell bistand for å sikre at selgers interesser blir vel ivaretatt i salgsprosessen, sier Torsten Østensen.