Av Rikke Eckhoff Høvding, Adm. direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), bransjeforeningen til venturekapital og private equity-fond i Norge.

Når politikere og næringslivet i dag snakker om omstilling av norsk økonomi, finansiering, internasjonal vekst, kommersialisering av forskning og nye ideer, etterlyser de ofte mer «kompetent kapital». Kompetent, fordi det faktisk betyr noe hvor denne kapitalen kommer fra. At det tilføres mer enn bare kroner og øre. 

Vi deler ofte våre medlemmer inn i tre grupper: Såkorn- og venturefond investerer ofte i ny teknologi, unge selskaper og ideer, og selskaper med potensiale for sterk vekst. Den tredje gruppen, oppkjøpsfond, investerer i mer etablerte eller modne selskaper, som av forskjellige årsaker har et «uforløst potensiale». Enten det gjelder muligheter for å nå nye geografiske markeder, nye kundegrupper, eller utvikle nye produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

Støtte fra eierne er viktig

For to år siden gjorde NVCA en undersøkelse blant norske selskaper eid av oppkjøpsfond, gjennomført av EY, og vi stilte en rekke spørsmål til ledelsen i disse fondenes porteføljeselskaper. 

Her er noen svar: 88 prosent mente eierne deres bidrar til innovasjon gjennom langsiktighet, finansiell kapasitet og fokus. «De tillater at det avsettes ressurser til dette på bekostning av kortsiktig inntjening,» svarte én. «Vi har fått ytterligere midler til FoU,» svarte en annen.

Undersøkelsen viste også at utenlandske kunders andel av omsetning økte fra 33 til 55 prosent gjennom eierskapet, og selskapene oppfattet at støtte fra eierne var en viktig faktor for økt internasjonalisering.

Jevn vekst

Samtidig følger vi selskapene over tid for å se hvordan aktive eierfond påvirker omsetning, bidrag til verdiskaping og økning i antall ansatte. Statistikken viser en jevn vekst i antall ansatte i selskapene eid av aktive eierfond, med en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst per år i selskapene på seks prosent siden 2001. Den samlede verdiskapingen fra bedrifter i porteføljene til norske aktive eierfond var i 2016 på 37,2 milliarder kroner, i følge tall fra Menon Economics.

Hvorfor er disse dataene viktige? Fordi det sier noe om hva eierskap og kapital betyr for et gitt selskap. Digitalisering og omstilling til det grønne skiftet er kontinuerlige endringsprosesser og tilpasninger gjennom bevisst satsning og finansiering. Vi må ha eiere som evner å skape organisasjoner som er rustet for endring, og i tidligere fase: eiere og kapital som kan kommersialisere ideer. Aktive eierfond har endringskompetanse og kapital til å finansiere innovasjon.