Et av de beste rådene er å tenke igjennom arvespørsmål og problemstillinger knyttet til generasjonsskifter så tidlig som mulig og legge en plan.

- Ingen vet når de dør, men det å ha gjort seg noen tanker om hvem som skal overta familiebedriften og hvem som skal arve hva kan spare den gjenlevende familien fra mange konflikter. Ofte ser vi tilfeller der foreldre venter alt for lenge med å foreta generasjonsskifte. Hvis den eldste generasjon venter for lenge er barna ofte blitt så gamle at det ikke lenger er aktuelt å overta, for vi lever lenger og lenger, sier Randi Birgitte Bull som er partner i Bull & Co.

- Et annet moment er at vi nå er inne i en periode uten arveavgift og skulle det bli regjeringsskifte til høsten neste år, er det mulig at arveavgiften kommer tilbake i en form, som innebærer at de eldre, om mulig, bør gjennomføre et generasjonsskifte i inneværende stortingsperiode, tilføyer hun.

Snakk med familien

- Når vi hjelper familier med råd i forbindelse med generasjonsskifter er gjerne en tredjedel av det vi bidrar med jus og resten er pedagogiske evner, forteller Finn Olav Elde som også er partner i Bull & Co.

- Det er mange tabuer knyttet til dette og det er mange som kvier seg veldig for å snakke om disse temaene. Men faktisk er det en veldig god idé å ta temaet opp og snakke åpent om arv og generasjonsskifte i familien. Da kan man kanskje avdekke hvem som er best egnet til å overta familiebedriften, og belyse problemstillinger som om hvorvidt barna skal få aksjer og om de for eksempel skal ha en begrenset stemmerett. En åpen dialog øker også forståelsen for de beslutningene som foreldrene tar, ofte sammen med barna, og prosessen og samarbeidsklimaet i familien blir ofte enklere, fortsetter han.

- Hvis det er vanskelig å snakke om dette, kan det være lurt å bruke ekstern rådgiver som kjenner familien og som kan se hele bildet litt fra utsiden.

Stadig mer komplisert

Mange familiestrukturer er langt mer kompliserte i dag enn de var tidligere hvor det ofte var ganske oversiktlig med mor, far og et par barn:

- I dag er det langt mer alminnelig at man har barn fra forskjellige ekteskap eller forhold. Det gjør også at et arveoppgjør blir mye mer komplisert, og derfor er det som regel nødvendig med skreddersøm for å finne de beste løsningene. Det er også mye bedre å styre disse prosessene selv enn å overlate problemstillingene til arvingene når man selv har falt fra, forklarer Bull.

- Det må jo være bra for en 70-åring å vite at alt er på stell. Når mor og far har gjort en grundig jobb sammen med sin advokat og har ivaretatt sine barn på en god måte i form av et gjennomtenkt og godt planlagt generasjonsskifte, så er det noe av det beste man kan gjøre mot den gjenlevende familien når man selv faller fra, avslutter Elde.