Avhending av hele eller deler av en virksomhet er ikke uvanlig i løpet av en bedrifts livssyklus. Det kan være forårsaket av ulike grunner, som strategiske forhold, nødvendige restruktureringsprosesser, sammenslåing med andre aktører eller som ledd i gjennomføring av generasjonsskifte.

En helsesjekk som kjøper gjør

Kjøperen i en salgsprosess vil som hovedregel stille krav om å få gjennomføre en due diligence av det selskapet som er til salgs:

- I en slik prosess blir det gjort en kontroll, eller en slags "helsesjekk", av virksomhetens finansielle, skattemessige, og juridiske forhold basert på en vurdering over en periode på de siste tre til fem år. Det er også vanlig å gjennomgå realismen i de eksisterende budsjettene for å kunne vurdere fremtidsutsiktene til bedriften, sier Vidar Kleppe som er partner i Simonsen Vogt Wiig.
For rene produksjonsbedrifter og eiendomsselskaper er det også vanlig at det utføres en separat teknisk due diligence av bedriften.

Balastende for selger

Due diligenceprosesser er ofte intense. De kan være belastende for ledelsen og virke forstyrrende på resten av virksomheten.

- Selgersiden kan imidlertid gjøre kjøpers due diligenceprosess langt mer effektiv og forutsigbar siden de får mulighet til å rette svakheter og "pynte bruden" ved å gjennomføre en due diligence i egen regi av egen bedrift før den bys frem for potensielle nye eiere eller samarbeidspartnere. En slik due diligence, som initieres av selgeren selv, omtales ofte som "vendors due diligence", fortsetter Kleppe.

Avdekke bedriftens utfordringer

En selger som vil gjennomføre en due diligence av eget selskap benytter gjerne bistand fra eksterne advokater, revisorer og konsulenter. Eksterne rådgivere vil gjennom forståelse av den strategiske begrunnelsen for en transaksjon kunne bidra til å avdekke bedriftens utfordringer og muligheter.

- Og ikke minst kan de gi konkrete anbefalinger til hvordan selger best kan håndtere ulike områder med risiko. I en slik prosess hjelpes eieren av selskapet til å få sin virksomhet undersøkt fra en potensiell kjøpers perspektiv, og dermed vil eierne kunne identifisere faktorer som kan redusere selskapets verdi tidlig i prosessen. For selgersiden vil det være av stor verdi å få avdekket vesentlige negative forhold, slik at disse kan bli håndtert og rettet i forkant av salgsprosessen, tilføyer Kleppe.

Resultatet kan være høyere pris og færre forbehold som selger ofte må være villig til å akseptere i den garantimenyen som normalt nedfelles i selve kjøpsavtalen.

- I de fleste tilfeller vil en vendors due diligence sette selgeren i en bedre forhandlingsposisjon.

En due diligencerapport er et nyttig salgsverktøy

En due diligencegjennomgang avsluttes normalt med at det blir avlagt en særskilt rapport. Den representerer en uavhengig vurdering av virksomheten og bidrar også til å styrke potensielle kjøperes tiltro til selskapet. Rapporten kan også redusere kjøperens behov for å foreta en due diligenceprosess i egen regi.

- Selgers due diligence vil også redusere sjansene for ubehagelige overraskelser under kjøpers gjennomgang, med påfølgende behov for å drive "brannslukking" under selve prosessen. Ofte distribueres rapporten til flere interessenter samtidig og kan brukes som ledd i en auksjonsprosess, forklarer Kleppe.

En due diligence er ferskvare

Ved å samle inn og strukturere all den sentrale dokumentasjonen som trengs for å gjennomføre due diligence og lagre den elektronisk i et slags datarom kan fremtidige forhandlingsprosesser med potensielle kjøpere bli langt mer effektiv. Samtidig blir belastningen på selgers administrasjon betydelig redusert fordi mye av jobben allerede er gjort og man vet hvor dokumentasjonen finnes.

- En due diligence er ferskvare, derfor vil vi anbefale at den ajourføres cirka hvert annet år hvis man er i en fase der man vurderer å selge selskapet, avslutter Kleppe.