Mange små- og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland vil skifte eiere de kommende årene. En generasjon med eldre bedriftseiere er på vei ut og yngre krefter kan overta.

Store verdier kan gå tapt

Babyboomen og oppbyggingen av Europa etter krigen skapte mange gründere av små og mellomstore bedrifter. Nå er babyene blitt «godt voksne».

– Det er fare for at virksomheter kan dø med eierne, dersom man venter for lenge med å overlate roret til andre, sier prosjektleder Kristian Skjølaas i Eierskiftealliansen.

– Forskning viser også at lønnsomheten går ned etter at majoritetseieren fyller 60 år, blant annet fordi de får andre perspektiver på livet. Når lønnsomheten faller, reduseres også verdien av virksomheten. Det er derfor mange gode grunner til å planlegge av generasjons- eller eierskifte tidlig, fortsetter Retzius.

Noen spørsmål som må tas stilling til er: Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte eller salg? Hva er seniors og juniors utfordringer? Er familiefreden viktigere enn business?

– Det er senior som har hovedansvaret for å ta tak i disse utfordringene, ikke junior, sier Skjølaas bestemt.

Risikoen ved å vente

Når et eierskap er konsentrert på en eller få personer, blir risikoen ved et eierskifte større enn ved spredt eierskap. Det kan gi ekstra utfordringer når majoritetseieren også er daglig leder. I Norge innehar hele 75 prosent av eierne av små og mellomstore bedrifter denne dobbeltrollen.

– Ved et eierskifte kan det være riktig å skille lederskapet fra eierskapet ved å ansette en daglig leder. Bedriftseier kan da rendyrke rollen som eier, sier Retzius.

Viktig for verdiskaping

Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland har utarbeidet en statistikk: I Hedmark står 2 128 majoritetseiere av små og mellomstore bedrifter for 50 prosent av sysselsettingen og 14 028 årsverk. Blant majoritetseierne er 587 eldre enn 54 år.

I Oppland står 2 199 majoritetseiere av små og mellomstore bedrifter for 50 prosent av sysselsettingen og 16 661 årsverk. Blant majoritetseiere er 542 eldre enn 54 år.

– Tallene våre viser at eierskifte er aktuelt og viktig i Hedmark og Oppland de nærmeste årene. Hvordan eiere i de små og mellomstore bedriftene forvalter sitt eierskap er viktig for økonomien, lokalsamfunnet og for sysselsettingen, sier Retzius.

Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland består av Totens Sparebank, Sparebanken Hedmark, Maskinentreprenørenes Forbund, Bedriftsforbundet, Norges Lastebileierforbund og Innovasjon Norge Hedmark og Oppland. Alliansen støttes av Nærings- og Fiskeridepartementet.