Når en person som eier en bedrift kommer opp i en viss alder, så er det ikke alltid gitt hva som skal skje med bedriften videre.

- Mange er veldig i tvil om noen av barna skal overta og drive bedriften videre, eller om man rett og slett skal prøve å selge bedriften og realisere verdiene. Vi ser at mange sliter med å ta en endelig beslutning fordi det er kompliserte valg. Det er ofte rundt disse beslutningene at vi starter de første samtalene med kundene våre, og da forsøker vi å vise dem ulike alternativer som kan være mulig, forteller Senior Wealth Planner og jurist, Harry Tunheim.

- Eierne har kanskje bygget opp bedriften fra grunnen av og drevet den i 40 år. Da blir den en del av livsverket og derfor blir også veldig mange følelser involvert i disse beslutningene, tilføyer kollega Tommy Warheim Seim, som er leder av Private Transaction i DNB Private Banking.

Lange prosesser

Prosessene rundt både eierskifte og generasjonsskifte tar ofte lenger tid enn man tror, og rådet fra ekspertene er å tenke på disse problemstillingene så tidlig som mulig.

- Ja, eierne bør tenke igjennom disse tingene innimellom og gjerne flere år i forveien, for har man gjort seg opp noen tanker om hva som skal skje, så blir det også enklere å ta en beslutning. Studier viser at vekst og lønnsomhet i mindre bedrifter, der eieren er sentral, gjerne avtar når eieren runder 55 år. Derfor kan det kanskje også være et poeng å selge når man er 55 og ikke vente til man er 60, sier Warheim Seim.

Skal man selge bedriften eksternt, er også rådet å påse at bedriften er rigget og klar for et salg. Det kan for eksempel dreie seg om å få på plass rutiner som måtte mangle.

- Dette er jo også en forsikring mot at det dukker opp store overraskelser i ettertid av salget. Vi ser at mange undervurderer hvor lang tid det tar å selge en bedrift. Først skal man kanskje bruke litt tid på å klargjøre bedriften for salg, og deretter selge tillit hos en kjøper som kanskje ikke kjenner deg fra før. Da blir dette prosesser som ofte tar lang tid. Min erfaring er dessuten at dette tar enda mer tid nå enn det gjorde for noen år siden. Det skyldes nok blant annet konjunkturer som gjør at investorer bruker lenger tid på å fatte beslutningene sine, sier Warheim Seim.

Mange hensyn

Det er en rekke forhold blant annet knyttet til skatt dersom man skal selge en bedrift, men også hvis den skal overføres til neste generasjon. Etter at arveavgiften forsvant har den delen blitt enklere, men fortsatt er det mye man må tenke på, ifølge Tunheim.

- Vi er en samtalepartner og skal hjelpe eieren gjennom prosessene på en god måte. Det betyr å ta hensyn til en rekke forhold, forklare arvereglene, finne ut om det er én arving som skal overta eller om det er flere, skal bedriften selges til neste generasjon, eller er det en gave? Og hvordan faller dette i tilfelle ut rent skattemessig? Vi er den eneste bankaktøren som tilbyr rådgivning til de mindre bedriftene som er for små til å få hjelp fra markets-miljøene, og rollen vår er å være prosjektlederen som geleider eieren trygt gjennom prosessene, enten han skal selge eller overføre bedriften til neste generasjon. Prosjektlederrollen vår kan vi også ha i en salgsprosess der vi trekker veksel på eksterne krefter som jurist eller revisor. Vi skal følge kundene våre i generasjoner, og derfor tilbyr vi disse tjenestene slik at dagens kunder forblir kunder i morgen også, forklarer Warheim Seim.