– Skal man begynne juridisk, eller skal man begynne kommersielt? Hvor skal man starte og hva slags spørsmål er det som dukker opp? En ren prosess for salg av virksomhet kan lett oppfattes som omfangsrik, derfor er det nok en del som kvier seg litt. Det å selge et selskap krever ofte en kompetanse på tvers av fagområder innen kommersielle, operasjonelle, skattemessige og juridiske forhold. Dette oppfattes ofte som noe helt annet enn å selge de produktene, varene og tjenestene man gjør til daglig, og er spesialister på, sier Bent Wessel Eide i Plus Revisjon.

Virkelighetsbeskrivelse

– Vi mener det er en god ide å finne en rådgiver så tidlig som mulig hvis man tenker på eierskifte. Da kan vi hjelpe eieren med å forstå hvilke alternativer man står overfor og hva som har vesentlig betydning, sier Eide.

Alle som eier et selskap, helt eller delvis, bør ta stilling til exit eller endring i eierstruktur. Det kan dreie seg om salg av selskapet til en ekstern kjøper, å videreutvikle selskapet gjennom et partnerskap, eller at man ønsker å gjennomføre et generasjonsskifte. Det kan også dreie seg om interne restruktureringer av selskapsstrukturer i første fase for å tilpasse seg skattemessig regelverk.

– Vi erfarer at korte samtaler med eiere gir vedkommende raskt en forståelse for hvilke retning prosessen skal ta, da vi som revisorer ofte har en god bredde og dybde i kompetansen, forklarer Wessel.

Verdivurdering

– I noen tilfeller er det snakk om å selge hele virksomheten og da går vi nærmere inn og vurderer hvilke verdier som selskapet besitter, som for eksempel omdømme, kompetanse, ledelse, omstillingsevne også videre. På bakgrunn av dette, historiske regnskapstall og framtidig budsjett drøftes resonnementer rundt verdi og hvilket verdipotensial selskapet har, forklarer Eide.

– Verdivurderingsprosesser kan være alt fra enklere verdibetraktninger som skal forsvare en markedsprisbetraktning ved en juridisk restrukturering, eller mer inngående vurdering og drøfting av synergieffekter mot en potensiell industriell kjøper av virksomheten, sier han.

Tilpasset rådgivning

Det er uansett normalt å trenge hjelp til å forenkle en virkelighetsbeskrivelse med tanke på eierskifte. Eier selv kjenner sin virksomhet best, og trenger ofte kun en som kan stille de riktige spørsmålene og strukturere informasjonen for å komme videre.

– Vi erfarer at revisorer generelt er svært gode leverandører for å vurdere alternativer og omfanget på slike prosesser, sier Eide.

– Siden min kompetanse og erfaring stammer fra Corporate Finance, utfører vi hele prosessen ved kjøp og salg av virksomheter med bistand fra advokat ved utarbeidelse av juridisk avtaleverk. I slike tilfeller bistår vi også med å lage short-lists der vi finner aktuelle aktører som det kan være industrielt eller finansielt interessant å knytte kontakt med i forbindelse med salget.

– Det er viktig å påpeke at det også er ganske vanlig at vi bare er inne og coacher i deler av salgsprosessene. Det handler om å tilpasse rådgivningen til hver situasjon, og sikre en god og helhetlig rådgivning. Vi bidrar nok til å ufarliggjøre slike prosesser i Smb-markedet, med profesjonelle og ukompliserte gjennomganger, avslutter Eide.