Due diligence

  • Due diligence brukes i første omgang som et beslutningsgrunnlag for selskapsledelsen i det kjøpende selskapet, ved at man får et klarere bilde av omstendighetene i det andre selskapet.
  • I andre omgang gir det en trygghet i forhandlingene mellom kjøpende og selgende selskap.
  • En selskapsgjennomgang kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av blant annet den analyserte virksomhetens størrelse eller kompleksitet, eller hvor godt man kjenner til målselskapet, markedet eller bransjen fra før.

Kilde: Wikipedia

Rådgivere som bidrar på begge fagfelt ruster selger og kjøper mot utfordringer ved salget og i etterkant. Ved internasjonale transaksjoner, bør rådgiveren dessuten ha et globalt nettverk.

Selskapsoverdragelser kan være omfattende og komplekse. Selgeren vil oppnå best mulig pris, mens kjøperen er ute etter trygghet og vil vite mest mulig om selskapet som skal overtas. For at kjøperen skal få best mulig oversikt, blir det som regel foretatt en due diligence. I denne prosessen skal all relevant informasjon om selskapet gjennomgås, og det foretas en analyse av potensielle risikofaktorer, enten disse er finansielle, skattemessige eller juridiske. Ofte gjøres det også analyser av kontantstrøm og kommersielle forhold.

- Dette er ikke noe våre kunder gjør hver dag, og derfor begynner de med å finne en rådgiver som kan hjelpe dem gjennom prosessen på en god måte, og der både juridiske og finansielle sider blir ivaretatt, sier fransk siviløkonom og Director i Financial Advisory hos Deloitte, Nikolai Maldan.

Det handler om tillit

- I en kjøpsprosess vil kjøper vite mest mulig om selskapet som potensielt skal overtas, og da er det viktig for selgeren å være godt forberedt. En god rådgiver vet hvilken informasjon som er relevant og kan bidra til å presentere denne på en oversiktlig og enkel måte. Ryddighet og struktur er med på å lette arbeidet for begge parter, forteller advokat og partner i Deloitte Advokatfirma, Mari Wetlesen.

Kjøp og salg av selskaper handler først og fremst om tillit mellom partene.

- At selgeren benytter en tredjepart til å bistå i salgsprosessen og til å gjøre en såkalt vendor due diligence, gjør at kjøperen kan føle seg tryggere og bidrar til å øke tilliten. Rådgiverens rolle er å skape høyest mulig verdi for selgeren, men en god rådgiver vil også gjennomføre selve prosessen på en slik måte at partene slipper problemer i ettertid, for eksempel ved å bidra til at avtalen blir skrevet på en klar og forståelig måte, forklarer Maldan.

Samhandling

- Noen velger å benytte et revisjonsselskap til å gjøre finansielle og økonomiske vurderinger og lar et tradisjonelt advokatfirma foreta den juridiske selskapsgjennomgåelsen og avtaleforhandlingene.

Wetlesen understreker fordelene med å velge én og samme rådgiver i en transaksjonsprosess og tilføyer:

- Vi har svært gode erfaringer med å arbeide i tverrfaglige team hvor advokatene og de finansielle rådgiverne samarbeider tett. Rådgivere som kjenner hverandre kommuniserer bedre, og arbeider raskere, noe som særlig er viktig i en forhandlingsprosess når tiden er knapp. Det er alltid slik at to hoder med forskjellig bakgrunn og innfallsvinkel tenker bedre enn ett. Dessuten gir en integrert leveranse lavere risiko for at relevante forhold blir utelatt, sier Wetlesen.

- Og til slutt, hvis det er snakk om internasjonale oppkjøp og transaksjoner, bør man finne en partner som har et stort og velfungerende globalt nettverk, sier hun avslutningsvis.