- Når det skal gjennomføres et generasjonsskifte er det mange følelser involvert, for bedriften er ofte eierens livsverk og utgjør en viktig del av grunnlaget for familiens inntekt og identitet. Et generasjonsskifte gjennomføres bare en gang i livet, og det reises ofte mange problemstillinger i forbindelse med et generasjonsskifte, forklarer partnere i Norscan Partners, Jon Sivert Nielsen og Anders Hennum.

Skreddersøm

- Vår erfaring er at ingen slike prosesser er like. De er tvert imot unike og det krever skreddersøm i hvert enkelt tilfelle å komme igjennom en generasjonsskifteprosess. Vårt råd er å starte tidlig og å bruke god tid til å diskutere seg gjennom de ulike problemstillingene, for dette er også en modningsprosess. Man bør diskutere nøye med den neste generasjonen slik at konklusjonene blir godt forankret, forklarer de. Noen av kjernespørsmålene som gjerne kommer tidlig er om eierskapet skal videreføres i familien eller ikke. Skal den neste generasjonen sitte i ledelsen, og hva med timingen for selve skiftet?

Engasjer en rådgiver

Et godt råd er å engasjere en rådgiver som har bred erfaring med strategi og forretningsvirksomhet og som har innsikt i denne typen oppgaver. En god rådgiver sørger for å strukturere prosessen slik at viktige problemstillinger adresseres i en hensiktsmessig rekkefølge og på den måten leder frem til et godt resultat.

- I familier innarbeider gjerne de ulike personene «faste roller» og over tid etableres det visse mønstre som man følger. En rådgiver tar ikke parti, men fokuserer på at prosessen og resultatet skal bli best mulig for alle. Vi bruker mye tid på å lytte til de ulike interessentene og forsøker å se problemstillingene fra eierens så vel som fra bedriftens ståsted. Dette handler i stor grad om å bygge tillit og det er en fordel med bred erfaring hvis man skal rådgi i slike prosesser, sier Hennum og Nielsen til slutt.