Av Linda Hjelvik Amsrud, advokat i Nordea Private Banking

Tidligere var det nærmest en automatikk i at familieeide bedrifter gikk i arv fra generasjon til generasjon. Flere muligheter innenfor utdanning og økt internasjonalisering synes å ha medvirket til at neste generasjon er mer fristilt fra de tradisjonelle valgene, og oftere velger bort familiebedriften nå enn tidligere. Det er videre langt mer krevende å drive egen bedrift i dag. Næringslivet er blitt mer globalt og dermed mer konkurranseutsatt. Dersom motivasjon og kompetanse ikke er til stede hos aktuelle arvinger, kan kanskje den beste løsningen for familiebedriftens videre utvikling være å la eksterne aktører med spisskompetanse drive bedriften videre.

Ta tak tidlig

Det er ingen tvil om at generasjonsskifte og eierskifte er et viktig tema hos mange av våre kunder. Noen er svært bevisste og tar tidlig kontakt for å få råd om hvordan familiebedriften-  og dermed familiens formue bør forvaltes videre. Andre kunder har et mindre bevisst forhold til disse prosessene, og har i mindre grad tenkt igjennom om barna skal overta bedriften eller om bedriften bør selges. For generasjonsskifter er det også viktig å tenke grundig igjennom hvordan overføring av eierskapet skal skje. Ettersom vi kjenner kundene godt og har et nært samarbeid med bankens Corporate Finance-avdeling kan vi identifisere problemstillinger og utfordringer i slike prosesser på et tidlig stadium.

Planlegg godt

Bevisst planlegging og strategi er svært avgjørende for en god prosess, uavhengig av om bedriften skal overføres til neste generasjon eller selges til en ekstern kjøper. Generasjonsskifter og salg av virksomhet tar tid, og planlegging på et tidlig stadium kan være viktig både for å etablere en fornuftig eierstruktur i forkant av et salg eller et generasjonsskifte. Optimalisering av drift for å øke lønnsomhet i forkant av et salg kan ta tid. Det samme kan interne beslutningsprosesser internt i familien og hos bedriftseieren selv.

Søk hjelp fra eksperter

Vi ser at profesjonelle Private Equity-selskaper har et økt fokus på oppkjøp av små- og mellomstore familiebedrifter. Dette har både en side mot økt likviditet, men også mot profesjonalitet i salgsprosesser. Dette er aktører med et stort, profesjonelt maskineri i ryggen som er spesialisert på oppkjøp. Det er derfor viktig at du som selger har profesjonell juridisk og finansiell bistand for å sikre at balansen mellom partene utjevnes, og at dine interesser blir ivaretatt. Søk profesjonell hjelp gjennom din Private Banking-rådgiver. Få en personlig vurdering og start planleggingen av ditt selskaps videre suksess og fremtid.