Av Morten Berge, administrasjonssjef i Bedriftsforbundet

Ta strategiske grep

Hvordan skal du og din bedrift klare å orientere dere i denne jungelen, og ta de rette valgene for ikke å sakte akterut? Alt for mange norske virksomheter har én sterk eier som styrer butikken med jernhånd. Ofte er eieren mer opptatt av å eie stor del av noe som forblir lite, enn å gi fra seg eierskap og «risikere» å bli medeier i noe stort. Det er rett og slett for skummelt å skulle gi fra seg kontroll.

Konsekvensen av dette blir virksomheter med veldig smal eierkompetanse. Mange viktige avgjørelser og retningsvalg nærmest står og faller på dagsformen til eier. Før i tiden var det vanligere at flere generasjoner var involvert i driften (familieselskap), men nå vil færre og færre juniorer ta over virksomhetene etter mor og far. Andre bedrifter har sett verdien av eksterne styremedlemmer eller ekstern daglig leder. Disse virksomhetene har gitt seg selv større muligheter til å takle stadige omstillinger, men spørsmålet er om dette er nok.

Eierskap

Det ligger en egen kraft i være medeier i bedriften. Dette ligger langt utenpå det å hente ut kortsiktig gevinst. Det handler om å få til noe over tid som er større enn en selv. Denne skaperkraften gir en langsiktighet som står igjennom dårlige tider og gjerne på tross av myndighetskrav som føles helt håpløse. Du klarer aldri å få medarbeidere uten eierandel til å identifisere seg med denne følelsen.

Skal du da la «alle» ansatte få eierandel i virksomheten for å lykkes? Nei, absolutt ikke. Mest sannsynlig er din beste medeier (kjøper) en du ikke har møtt ennå. Hvordan finner du vedkommende? Jo, med aktive søk ute i markedet, og mest sansynlig i andre bransjer enn den din bedrift er i.

Den beste kjøperen

All erfaring tilsier at den dårligste kjøperen av eierskap i din bedrift er dine egne ansatte. Selv i kompetansebedrifter, hvor man ønsker å binde nøkkelpersoner til virksomheten, har dette oftere vært et drivanker enn en drivkraft. Konkurrenter i samme bransje er erfaringsmessig den nest dårligste kjøperen. Ofte konkurrer man om de samme kundene, og det er sjelden man får nevneverdige synergier ved oppkjøp. Derfor «stjeler» man oftere nøkkelpersoner fra en konkurrent fremfor å kjøpe dem.

Synergi er altså et nøkkelord her. Den som har mest å tilføre din virksomhet, med sitt eierskap, er den som er mest verdifull som medeier, og samtidig den som normalt vil betale mest for eierskapet. Disse finner man som oftest i beslektede bransjer.

Det er viktig å starte en salgsprosess i god tid og gjerne før man er helt klar for å trappe ned. Selve salgsprosessen tar gjerne seks til tolv måneder og det er ikke unormalt at man får en overgangsperiode på tolv til 36 måneder etter det igjen. Venter du til pilene peker nedover blir det vanskeligere å få til en god løsning, med rett prising. Vi anbefaler også at man benytter en hjelper (megler) i salgsprosessen. På den måten kan man selv ha 100 prosent fokus på drift og lønnsomhet samtidig med at megleren, som har gjort dette mange ganger før, arbeider med å finne nye eiere. Dette vil som regel også frembringe løsninger og muligheter du ikke kommer på selv. Meglere er spesialister på å finne, markedsføre og sluttforhandle mot nye eiere med synergier som kan løfte bedriften til neste nivå.

En salgsprosess avdekker også hva markedet mener om virksomheten din. Det blir en slags strategiprosess. Man får ofte nyttig informasjon som man kan ta med seg i videre drift, gjerne sammen med ny eier, eller alene hvis man ikke fikk solgt i første omgang.

Din nye hverdag

Mange eiere ønsker seg endringer i sin arbeidshverdag selv om de ønsker å fortsette i bedriften. Ofte kan endrede arbeidsoppgaver og noe redusert ansvar være en god nedtrapping. En ny eier kan bidra til dette, så start prosessen allerede i dag slik din nye hverdag snart kan komme.

Bedriftsforbundet arbeider aktivt for at det skal bli enklere, bedre og tryggere å drive en mindre bedrift i Norge, både før, underveis og etter et eierskifte.