Vi finner altså av naturlige årsaker at det er mange bedrifter som i løpet av få år vil gå igjennom et generasjonsskifte og/eller et eierskifte.

- Det er viktig å være klar over at det ofte går mange år fra eierne begynner å tenke på et eierskifte til det blir en realitet. Det er aldri for tidlig å starte planleggingen: Hvordan ser eierskapet ut i din bedrift om fem til ti år? Dette vil kunne påvirke strategien du bør legge også de neste årene. Det er en fordel at eierskifteprosessen igangsettes så fort beslutningen om å selge eller overlate til andre er tatt, forklarer Tommy Wårheim Seim, leder for Private Transactions i DNB.

Salg eller overføring

Salg av bedriften eller overføring til neste generasjon er det de fleste bedriftsledere ser for seg som en løsning på et generasjonsskifte. Mange sliter med å ta en endelig beslutning og er veldig i tvil om noen av barna skal overta bedriften eller om bedriften skal selges, enten til ansatte eller eksterne. Dagens eiere har ofte bygget opp bedriften fra grunnen av og da blir den en del av livsverket. Mange følelser er involvert så dette er en beslutning som bør modnes litt over tid.

- De færreste ser for seg at bedriften skal nedlegges når tiden for å pensjonere seg kommer, selv om dette er tilfelle for en av tre bedrifter i Sverige, sier Seim.

Råd for eierskifte

For å få til et vellykket eierskifte eller generasjonsskifte skal mye vurderes og planlegges. Det er viktig å være klar over at et eierskifte kan ta lang tid.

- Vår erfaring er at mange ønsker rådgiving rundt struktur, skatteregler og prosess. Dernest ønsker mange råd rundt posisjonering av bedriften. Spørsmål rundt økonomi ønsker også relativt mange hjelp til, sier Seim.

Råd for gode eierskifter

Tommy Wårheim Seim synes det er viktig å ta hensyn til følgende i et eierskifte eller generasjonsskifte:

1. Et eierskifte eller generasjonsskifte kan ta tid å gjennomføre, derfor bør man begynne å tenke på og planlegge for dette i god tid. Alder avhenger dine preferanser, men ikke vent for lenge.

2. Dersom bedriften skal selges bør den struktureres for salg. Et tips kan være å ansette en daglig leder, eventuelt engasjere en ekstern styreformann. I mange bedrifter er eier også daglig leder, og når han/hun selger forsvinner også veldig mye av bedriftens kompetanse. Ved å ansette en daglig leder en viss tid før salget, kan mye kompetanse overføres og kompetansen forblir dermed i bedriften. Dette kan være viktig for videre drift, samt at bedriftens markedsverdi kan holde seg godt og man vil kunne oppnå en god salgspris.

3. Bruk en megler eller en rådgiver ved et eierskifte eller generasjonsskifte. Mange som har benyttet megler eller rådgiver sier i ettertid at dette var verdifullt. Kort fortalt gjør en megler eller rådgiver dette:
    i) Tilrettelegger for eierskifteprosessen
    ii) Gjennomfører en verdivurdering
    iii) Finner mulige kjøpere
    iv) Forhandler pris

4. Det å bruke megler kan sammenlignes litt med å bruke en eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig. En megler vet hva som må gjøres for å få gjennomført salget. Mange bruker ikke megler i eierskifter og en årsak er at selger er usikker på om prisen en megler skal ha kan forsvares (som oftest får megleren en prosentsats av salgssummen).

5. Bruk en juridisk rådgiver når det gjelder skatteregler og andre regler. Rådgiveren bør ha erfaring fra eierskifter.

6. Minimum en gang i året bør bedriften ta en strategisk diskusjon, det vil si; hva er status nå, hvor skal bedriften gå videre, hva tenkes om fremtiden både på kort og lang sikt? Slik kan man enklere justere sine planer og jobbe videre ut fra disse.