Ved salg av eiendommer er det skattemessig sentralt om det er aksjene i et aksjeselskap som eier den aktuelle eiendommen, eller om eiendommen som sådan selges, sier senioradvokat Fredrik Loe hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

- Ved salg av eiendommen som sådan, vil det påløpe 27 prosent skatt på gevinsten som oppnås. Aksjeselskaper er omfattet av den såkalte fritaksmetoden. Dette innebærer at gevinst som et aksjeselskap oppnår ved salg av aksjer i andre aksjeselskaper er fritatt for beskatning. Salg av aksjer i et eiendomsselskap er derfor ofte skattemessige gunstig for selger som er aksjeselskap.

Skatteregler

Når eiendommen ligger i hovedselskapet så er spørsmålet hva som skjer når eiendommen som skal selges ligger i hovedselskapet, og ikke i et datterselskap, og eierne ønsker å beholde eierskapet til hovedselskapet.

- Et alternativ har da vært å gjennomføre en såkalt dropdown. Dette innebærer at eiendommen fisjoneres ut til et nytt AS, som deretter fusjonerer med en nyetablert datter av det opprinnelige eierselskapet. Det er gitt skatteregler som innebærer at en slik dropdown kan gjennomføres uten beskatning.

Det har vært antatt at en slik dropdown kombinert med skattefritt salg av aksjene vil være utsatt for såkalt skatterettslig gjennomskjæring, da transaksjonene er skattemessig motiverte. Høyesterett har slått fast at slike transaksjoner ikke kan gjennomskjæres, selv om avtale om salg av aksjene allerede er inngått.

- Dette innebærer at eiendomsselskaper ikke behøver å spre eiendommene over flere datterselskaper med tanke på beskatning ved framtidige salg, avslutter Loe.