Hva er M&A Forsikring og på hvilken måte erstatter M&A forsikring de mer tradisjonelle løsningene som Escrow-kontoer, remburs og lignende?

Innen M&A-transaksjoner finnes det en rekke risikoer som tradisjonelt har blitt støttet av kapitalkilder som ofte krever større kostnad for å dekke eksponeringen enn det faktiske risikobeløpet representerer. M&A Forsikring har vokst frem som en løsning på denne utfordringen og har særlig de siste årene blitt populært å benytte seg av ved store transaksjoner.

Sammenlignet med tradisjonelle løsninger er M&A Forsikring et mer tilpasset og prisgunstig alternativ med flere fordeler. At en uavhengig tredjepart håndterer risikoen ved aksjekjøpsavtaler eller andre transaksjonsavtaler, og ikke en kapitalleverandør som kan være en part i transaksjonen, anses som en stor fordel. Under en SPA avgir selger et sett med garantier overfor kjøper – en M&A Forsikring dekker selgerens ansvar for brudd på disse garantiene. Tradisjonelt sett har selgere en risikoeksponering knyttet til både avtalens verdi og varighet, tilnærmet 20-30 prosent av avtalens verdi kan være selgers eksponering for en lengre periode etter avtalen er signert. En M&A Forsikring vil finansiere disse risikoene til en lavere pris enn de tradisjonelle alternativene og vil redusere selgers risikoeksponering helt ned til en prosent av avtaleverdi, og i noen tilfeller eliminere risikoe.

Hvem bør benytte seg av M&A Forsikring?

M&A Forsikring er nyttig for både selgere og kjøpere innen M&A-industrien og hvor det foreligger risiko og eksponeringer knyttet til transaksjonene. En M&A Forsikring vil forenkle forhandlingene mellom partene da identifiserte risikoer ved transaksjonen allerede er overført til en tredjepart som vil bidra dersom noe uventet skulle oppstå. M&A Forsikring er ofte en foretrukket løsning hos rådgivere fra forsikrings- advokat- og rådgivningsbransjen som jobber for å bistå sine kunder i kjøp- og salgsprosesser.

Hva er det viktigste å tenke på når man skal tegne en M&A Forsikring?

M&A markedet er i stor vekst og transaksjoner med enorme summer konkurrerer om å sikre seg avtaler og kapasitet hos forsikringsselskapene. M&A Forsikring har en annen struktur, annet tidsaspekt og en helt annen prosess enn tradisjonelle forsikringsprodukter. Det er derfor ekstremt viktig at man rådfører seg med en spesialist innen (M&A) forsikring for å sikre etablering av en skreddersydd forsikring for den aktuelle transaksjonen.

Hvordan ser det norske M&A forsikringsmarkedet ut i dag?

Før 2013 var de norske M&A Forsikringene konsentrert rundt engangstransaksjoner. I løpet av de siste årene har den norske M&A industrien i større grad blitt komfortable med å benytte seg av forsikringsløsninger. Norge ligger noe etter de landene som var tidlig ute med å benytte seg av dette forsikringsproduktet, som Sverige og Australia hvor denne løsningen benyttes i over 50% av transaksjonene.