- Norge har lenge vært gode på gjennomføring av store prosjekter. Utvinningen av olje- og gass har gitt oss bred kompetanse innen prosjektledelse. Nå ser vi at prosjektene, både til lands og innen olje og gass, blir større og mer komplekse, sier Roger Klev. Han jobber som faglærer ved Executive Project Leadership Program i regi av NTNU og BI.

Økt konfliktnivå
Med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen har han også sett hvordan rådende anbudsprosesser og kontraktsformer har bidratt til at konfliktnivået har økt.

- I bygg- og anleggsbransjen har vi over tid sett flere konkurser og et økende konfliktnivå. Dagens ledere er flinke på gjennomføring av enkelte prosjekter. I komplekse prosjekter ser vi at mange tar for stor risiko, mangler samarbeidskompetanse og forståelse for porteføljestyring, sier han.

Prosjektbasert virksomhet
Store prosjekter krever en helhetlig tilnærming til prosjektstyring.

- Det er en stor utfordring for byggherre å finne gode måter å håndtere egne prosjekter. Vi ønsker å løfte kompetansen fra det enkelte prosjekt til en helhetlig tilnærming til prosjektbasert virksomhet, sier Klev.

- Flere tekniske krav skaper behov for flere spesialister. Dette gjør at prosjektledere også må kunne tilrettelegge for kommunikasjon mellom ulike spesialister. Studiet gir en unik mulighet til å reflektere over aktiviteter i egen og andres virksomhet. Her møter man andre i lignende stillinger og får mulighet til å bygge nettverk og å se hvordan andre håndterer konkrete utfordringer. Det handler om kunnskapsdeling, men også om å bli tryggere på hva man allerede kan, sier han.

Viktigheten av faglige diskusjoner

Jan Helge Olsen, prosjektleder i Profier, gjennomførte Executive Project Leadership Program for å oppdatere sin kompetanse innen prosjektledelse.

- Vi som driver med eiendomsutvikling må ta hensyn til både reguleringsplaner, rammetillatelser, arkitekter, entreprenører og leietakere. Da ender man fort opp med en tradisjonell prosjektledelse hvor ulike jobber må utføres til bestemte tider. Studiet ga en målrettet gjennomgang av alle delprosesser og kompetansen som kreves for gjennomføring av slike prosjekter, sier Olsen.

- Det viktigste for meg var det faglige påfyllet og mange relevante faglige diskusjoner i forbindelse med prosjektledelse. Vi fikk en grundig gjennomgang av både strategiutvikling og mer detaljerte forhold knyttet til styring av porteføljer og enkeltstående prosjekter, sier han.

Bygger faglig nettverk

En av fordelene med studiet var tilgangen på ressurspersoner som jobbet med de samme utfordringene.

- Studiet gir tilgang på et meget godt nettverk av eksperter som man blir godt kjent med gjennom studiene. Jeg var så heldig å studere sammen med andre innen bygg og anlegg. De har problemstillinger og utfordringer jeg ikke nødvendigvis kjente fra før og visa versa. Det er mange av de samme problemene når det kommer til gjennomføringsprosessen, sier han.

- Vi hadde veldig gode lærerressurser som hadde tid til å diskutere faglig problemstillinger som er relevante i min jobb. Det er viktig å kunne stille spørsmål som er relevante i egen arbeidssituasjon og samtidig knyttet til en felles problemstilling. Dette er et lærerikt avbrekk fra hverdagen med fokus på den faglige diskusjonen. Det ligger mye arbeid bak studiene som både har vært utrolig lærerikt og gitt meg et stort faglig nettverk, sier han.

For mer informasjon se NTNUs webside.