Av: Olaf Thommessen, Administrerende direktør i Bedriftsforbundet

I dag forbinder vi omstilling med nedbemanning og tøffere tider. Nedgang i oljeprisen har gjort omstilling til et politisk begrep som mange forbinder det med en unntakstilstand. Som eier av en mindre bedrift vet man derimot at omstilling også er en uunngåelig del av hverdagen, uansett hva prisen per oljefat skulle ligge på. I en bedrift med få ansatte er det omstilling hvis noen slutter eller blir sykemeldte, det er omstilling om man taper en kunde eller et anbud og det er omstilling når man vil investere i nye prosjekter som utvikler tjenesten eller produktet man selger.

Norske små og mellomstore bedrifter er uvurderlige for vårt velferdssamfunn. De sysselsetter halvparten av alle arbeidstakere og står for halvparten av all norsk verdiskaping. Ønsker vi samme nivå på våre velferdstjenester i fremtiden er vi nødt til å satse på lønnsomme bedrifter slik at de videreutvikles. Bedriftsforbundet jobber hardt mot den sittende regjering og deres støttepartier for å styrke norsk eierskap. I motsetning til det mange tror, finnes det ikke utenlandske investorer som går inn i små og mellomstore bedrifter i distriktsnorge.  Vi jobber derfor for at formueskatten på arbeidende kapital skal fases ut og at investorer som skyter penger inn i norske selskaper skal få skattefradrag for dette. Dette er viktige saker for å styrke norsk eierskap, men det er også eierskifte av etablerte og lønnsomme bedrifter.  

Flere gründere bør kjøpe etablerte bedrifter

Gode eierskifter av lønnsomme bedrifter er også viktige i en omstilling som Norge står overfor. Vi blir stadig flinkere til å tilrettelegge for nyoppstartede bedrifter, men det ligger også et stort potensial for mange gründere å kjøpe opp etablerte virksomheter for å drive videre. Mange gründere tenker ikke på er at det kan være store fordeler å overta en allerede eksisterende bedrift istedenfor å starte med tomme hender. Skal vi tro prognosene fremover vil det bli mer aktuelt for fremtidens gründere å se på oppkjøp istedenfor å starte med ingen ting.                

Start salgsprosessen tidlig!

Mange bedriftseiere ønsker ikke å selge før de går av med pensjon. Det er forståelig, men det er mange gode grunner til å starte en salgsprosess tidligere. Den viktigste årsaken er at en salgsprosess avdekker hva markedet mener om din virksomhet. For mange blir det en slags strategiprosess hvor du som eier får nyttig informasjon du kan ta med deg videre sammen med nye eiere eller alene hvis man ikke fikk solgt i førsteomgang. Venter du for lenge med selge bedriften begynner derimot pilene å peke nedover.  Derfor er det viktig å starte en salgsprosess i god tid og gjerne før man er helt klar for å trappe ned. En salgsprosess kan ta 6-12 måneder og det er ikke unaturlig at man får en overgangsperiode på 12-36 måneder etter det igjen.

Å selge bedriften kan for enkelte være en gledens dag. For andre er det en tung prosess som går utover relasjoner og nattesøvn. Livsverket får plutselig en prislapp og det er noen andre enn deg selv som skal føre skuta videre inn i det ukjente. Er du en av den som tenker at eierskifte ikke er aktuelt for din bedrift? Tenk om igjen, en ting som er sikkert er at eierskifte snart kommer til en bedrift i nærheten av deg. Den offentlige debatten er dessuten overmoden for at vi også snakker om lønnsomme eierskifter som et viktig virkemiddel når vi snakker om omstilling.