Generelt har oppkjøp og fusjoner sendt antall børsnoterte selskaper ned. Men mens resten av børsene i Europa merker sterkt fall i antall noterte selskaper, opplever Oslo Børs god aktivitet. I løpet av de siste elleve årene har den hatt flere nynoteringer enn Stockholm, Copenhagen og Helsinki tilsammen, med 238 nynoteringer i Oslo, 133 i Stockholm, 64 i Copenhagen og 36 i Helsinki.

– Nøkkelen er et sterkt norsk finansmiljø, særlig knyttet til de sterke sektorene sjømat, shipping og energi. Det tiltrekker både utenlandske investorer og selskaper, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase på Oslo Børs. 

Et bredt spekter av selskaper

Energiselskaper utgjør en tredjedel av alle selskapene notert på Børsen. Men selv om Oslo Børs tradisjonelt og fremdeles er en oljetung børs, er den størst i verden innen sektoren sjømat både i markedsverdi og antall selskaper, og innen shipping er det kun New York som har flere registrerte selskaper. 

– De siste årene har vi også fått mange nye aktører fra nye bransjer, for eksempel butikkjeder som XXL, Europris og Kid Interiør, og i desember kommer Arcus på børs. En grossist av vin, brennevin og aquavit,  sier Aase.

Det store spørsmålet er når vi får en ny bølge med nynoteringer som det vi hadde i 1997 og 2007.

– Vi vet ikke, men vi registrerer flere faktorer som kan føre til at flere selskaper velger å gå på børs i nærmeste fremtid.

Ser man på Hovedindeksen har vi hatt en periode med god kursoppgang. Kursnivået er nær historisk topp og kurssvingningene er relativt små.

– Det er alltid selskaper som planlegger å gå på børs. Når stemningen er god og markedet stabilt får vi ofte et klima der mange gjør alvor av planene, sier Aase.