Av Morten Berge, administrerende direktør i Bedriftsforbundet

All annen verdiskapning er avhengig av dette fundamentet. Flesteparten av Bedriftsforbundets 4000 medlemmer er en del av dette grunnfjellet. Mange steder er våre medlemsbedrifter avgjørende for et levende lokalsamfunn.

Vi vet at over 100 000 SMB-bedrifter står foran et generasjonsskifte fordi eierne nærmer seg pensjonsalder. I tillegg står Norge nå foran en betydelig omstillingsperiode på grunn av nedgangen i oljesektoren. Det er derfor viktigere enn noen gang å fokusere på rammevilkårene til de mindre virksomhetene slik at flest mulig av disse kan styrkes inn i fremtiden. Vellykkede eierskifter vil være avgjørende for videreføringen av mange bedrifter.

Start salgsprosessen tidlig

Færre og færre juniorer ønsker å overta foreldrenes selskaper, så salg til en tredjepart er ofte det eneste alternativet. Det er viktig å starte en salgsprosess i god tid og gjerne før man er helt klar for å trappe ned. Selve salgsprosessen tar gjerne seks-tolv måneder og det er ikke unormalt at man får en overgangsperiode på 12-36 måneder etter det igjen. Venter du til pilene peker nedover blir det vanskeligere å få til en god løsning, med rett prising. Vi anbefaler også at man benytter en hjelper (megler) i salgsprosessen. På den måten kan man selv ha 100 prosent fokus på drift og lønnsomhet samtidig med at megleren, som har gjort dette mange ganger før, arbeider med å finne ny(e) eier(e). Dette vil som regel også frembringe løsninger og muligheter du ikke kommer på selv. Meglere er spesialister på å finne, markedsføre og sluttforhandle mot nye eiere med synergier som kan løfte bedriften til neste nivå.

En salgsprosess avdekker også hva markedet mener om virksomheten din. Det blir en slags strategiprosess. Man får ofte nyttig informasjon som man kan ta med seg i videre drift, gjerne sammen med ny eier, eller alene hvis man ikke fikk solgt i første omgang.

Det må investeres mer i SMB

Det er viktig og bra at NFD støtter Eierskiftealliansene, men myndighetene har dessverre en betydelig vei igjen før de virkelig ser verdien av de mindre virksomhetene, og hva som skal til for å styrke disse. I dag har vi et skattesystem som favoriserer gjeld og ikke egenkapital. Det er en gåte at vi fortsatt har formueskatt som tapper veldrevne virksomheter for kapital. Dette er kapital som kunne ha vært igjen i virksomhetene for videreutvikling og vekst.

SMB finansieres i hovedsak av eiers egenkapital og noe lån i banken. De fleste har hørt om såkornfond, Innovasjon Norge og obligasjonslån, men de færreste av dem kvalifiserer for noe av dette. Det er på tide at skattesystemet brukes for å redusere risikoen for investorer slik at det blir attraktivt å investere i SMB. Dette for å styrke privat eierskap. Skattefradrag ved investering direkte i SMB, KapitalFUNN, kan være et slikt virkemiddel, gitt at investeringen holdes i en minimumsperiode.

En bedre arbeidshverdag

Vi arbeider aktivt for at det skal bli enklere, bedre og tryggere å drive en mindre bedrift i Norge, både før, underveis og etter et eierskifte. Dette inkluderer vårt engasjement i Eierskiftealliansen, hvor seminarer over store deler av landet har belyst utfordringer og muligheter knyttet til eierskifter. Mange eiere ønsker seg endringer i sin arbeidshverdag selv om de ønsker å fortsette i bedriften. Ofte kan endrede arbeidsoppgaver og noe redusert ansvar være en god nedtrapping. En ny eier kan bidra til dette, så start prosessen allerede i dag slik at din nye hverdag snart kan komme.