- Vi starter alltid en prosess med å avtale hvilke fokusområder som er viktig å gå gjennom i det aktuelle selskapet. Dette innebærer arbeidsfordeling mellom vår oppdragsgiver, oss og andre rådgivere, samt kostnads- og tidsmessige rammer for due diligence og annen rådgivning. Vi jobber koordinert med oppdragsgiver og diskuterer viktige utfordringer fortløpende, sier Sigbjørn Selvik, partner i transaksjonsavdeling i BDO.

Forstå selskapet

Selvik understreker viktigheten av forståelse for selskapets virksomhet, produkter, tjenester, kultur, ansatte og kompetanse.

- Oppkjøpskandidaten må naturligvis passe inn i egen organisasjon eller eierskap. Videre er det viktig å planlegge oppkjøpsprosessen grundig. Det må avtales en tidsplan for forhandlinger og gjennomføring. Dette inkluderer due diligence, aksjekjøpsavtale, finansiering, overtakelse, integrasjon og mye annet, sier han.

Han fremhever også viktigheten av å forankre integrasjonen godt i begge organisasjoner.

- Ansatte som overtas og egne ansatte vil ha behov for mye informasjon om hvordan framtidig organisasjon vil se ut. Det må avklares tidlig hvem som vil ha ulike ansvarsområder i framtiden og endring av ansattes stillinger må ivaretas på en måte som skaper minst mulig konflikt. Integrasjonen må også gjennomføres raskt, gjerne i løpet av et par måneder, for å unngå at det etableres for mye motstand mot forandring, sier han.

Bygde milliardkonsern på ti år

Betonmast, som er en av BDOs største kunder, har i løpet av 10 år bygget opp et konsern bestående av 14 datterselskaper med 850 medarbeidere som omsetter for over fire milliarder.

- Vi er en industriell aktør som har vokst gjennom organisk vekst og oppkjøp. Vi har etablert nye selskaper samtidig som vi har kjøpt komplementerende selskaper, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Selskapet vurderer flere forhold i forbindelse med kandidater for oppkjøp.

- Når vi vurderer en kandidat for oppkjøp ser vi primært på selskapets evne til utvikling. I tillegg ser vi på selskapets lederskap, kultur, og etablerte relasjoner. Som et landsdekkende selskap er det også strategiske hensyn i forhold til geografisk beliggenhet og segmenter. Det viktigste er potensialet for utvikling av selskapet innenfor vår totalvirksomhet, sier han.

Interne og eksterne ressurser

Betonmast benytter både interne og eksterne ressurser ved oppkjøp.

- En oppkjøpsprosess har flere steg og vi vurderer aktuelle oppkjøpskandidater etter tips både fra interne og eksterne. Vi får for eksempel tips og forespørsler fra bekjente, forbindelser og meglere. Som en industriell aktør er det grunnleggende at oppkjøpskandidaten kan inngå i vår kjernevirksomhet, sier han.

- Eksterne ressurser kobles til prosessen i forbindelse med due dilligence. Disse brukes i selskapsgjennomgangen for å kartlegge finansielle forhold i selskapet. I tillegg bruker vi ekstern juridisk rådgivning for å se på kontraktuelle forhold og strukturering av kontrakter. Egne ressurser benyttes til å vurderer de enkelte prosjektene selskapet kjører. Prosessene styres av et sammensatt team av interne og eksterne ressurser, sier Evensen.

Integreringsprosessen

Etter at finansielle og juridiske forhold er avklart gjenstår prosessen med integrering i konsernet.

- Den største utfordringen i forbindelse med oppkjøp er integreringsprosessen mot eget konsern. I denne prosessen er det viktig å ha en god dialog og tett samarbeid med det oppkjøpte selskapet. Dette handler blant annet om å løfte medarbeidere og organisasjonen i det oppkjøpte selskapet slik at det kan utvikles i samme retning som resten av konsernet, sier Evensen.