Mange tror at et salg av en bedrift er gjort i løpet av noen få måneder, men styreleder og partner i Weibull, Tomm Amundsen, som sitter med 14 års erfaring innen salg av bedrifter, forteller at man må belage seg på en mye lenger prosess dersom man skal finne best mulig løsning for selskapet og eierne.

- Det tar sjelden under ti måneder å gjennomføre et salg. Prosessen med å finne gode løsninger for begge parter tar lang tid.

Han poengterer også at det er viktig at bedriften forbereder seg godt før de kommer til en rådgiver som skal hjelpe dem med selve gjennomføringen.

- Det er viktig å forberede bedriften, eierskapet og selskapets strategi før man kommer til oss. Hvis man ønsker å selge bedriften med best mulig resultat etter en sånn prosess, skal man tenke en fire- fem år frem i tid.

Forberedelser

Det er flere ting å ta tak i for en bedrift som ønsker å klargjøre for salg. Blant annet må aksjonæravtalene gjennomgås.

- Måten eierskapet til bedriften er bygget opp på må tilpasses et salg. Man må gå gjennom aksjonæravtalen og sørge for at den ikke kompliserer prosessen unødig.

-  Det andre er å sørge for at alle systemverdier, databaser, arbeidsprosesser, regelverk og avtaler er godt dokumentert. Man må kunne dokumentere at alt er på stell i en helt annen grad enn du må gjøre i hverdagen.

Bedriftens strategi og forretningsplan bør tilpasses et fremtidig salg ved å prioritere lønnsomhet og redusere risiko.

- Ved å få på plass disse tingene øker man tilliten hos kjøper, og dermed også verdien på selskapet. Da er man kommet langt. Når man har gjort dette kan man kontakte en ekstern rådgiver som kan gjennomføre selve salgsprosessen, sier Amundsen.

Tre tydelig definerte prosesser

Den første delen av prosessen består i at rådgivingsselskapet skal lære bedriften godt å kjenne.

-  Vi får all relevant dokumentasjon som beskriver bedriften. Det gir oss innsikt i alle viktige systemer, regnskaper, budsjetter, avtaler med leverandører og kunder, kontrakter med ansatte og pensjonsforpliktelser. Vi må lære bedriften så godt å kjenne at vi kan gå ut i markedet og representere selskapet. Vi kjenner da alle styrker og svakheter, og det skaper tillit. Så følger de konkrete tilbudene, og når de er mottatt starter en prosess sammen med bedriftseieren.