1. Bruk rådgiver (megler)

Det gir deg mulighet til å ha full fokus på egen virksomhet/drift samtidig som salgsprosessen pågår.

2. Identifiser dine sterke og svake sider

Det er ikke bare dine sterke sider som skal visers frem. Der du er svak vil ny eier kunne gjøre det bedre og tilføre verdi. Hvis du er best i alt er det vanskelig for andre å drive virksomheten like bra etter et kjøp.

3. Ikke smink bruden – Vis deg frem sånn som du er

Det er ofte det normaliserte regnskapet, gjerne siste 3-5 år, som ligger til grunn for kjøpers verdifastsettelse av bedriften. Regnskapsmessige justeringer rett før en salgsprosess vil derfor som oftest kun skape usikkerhet.

4. Start salgsprosessen lenge før du er klar for å gi deg

Du må i de aller fleste tilfeller være med en i en overgangsperiode etter salget.

5. Evaluer de mulige kjøperne

En balansert salgsprosess betyr at du vurderer de mulige kjøperne på samme måte som de vurderer deg. Finner du ikke en bra nok kjøper er det alltid et alternativ at du driver videre som før. En god løsning skal alltid være bedre enn det du har nå.

6. Ikke bruk selskapet som sparebøsse

Flytt overkapitalisering over i et holdingselskap eller ta gevinsten ut privat, men sørg for å beholde en forsvarlig egenkapital og arbeidskapital.

7. Driv virksomheten som om du har et evighetsperspektiv,

men står du foran viktige veivalg, som ny langsiktig leieavtale eller ansettelse av nye kvalifiserte nøkkelpersoner, så kan dette være rett tidspunkt for å sjekke ut om det finnnes bedre eksterne løsninger.