– Særlig hvis du arver penger, har du et moralsk og økonomisk ansvar til å benytte ressursene der de gir best avkastning. Hvis det du driver med drar bedre nytte et annet sted, vil en god kapitalist selge seg ut, enten i form av aksjer eller hele virksomheten, sier Kristian Skjølaas, eier og daglig leder i KESS EDUCATION. Skjølaas er også medeier i gründerbedriften Dimensions Agri Technologies AS.  

Få om noen i Norge har sett så mange SMB-familiebedriftseiere i øynene som han. Skjølaas har hatt prosjektlederansvar for flere regionale eierskifteallianser. Siden første eiermøte i alliansen i Oslofjordregionen Øst har han arrangert og ledet foredrag på rundt 60 eiermøter for rundt to tusen SMB- eiere. 

FAMILIENS SAMMENSETNING: Kristian Skjølaas, eier og daglig leder i KESS EDUCATION, foran Vigelands «Slekten». Skulpturen som viser en gruppe mennesker i alle aldre – som det ofte er i Family Business. Foto: Sara Husein

 

Ny giv for virksomheten

– Private aktive eiere og investorer spiller en enormt viktig rolle ved investeringer, emisjoner og exit i både gründerbedrifter og eksisterende virksomheter, sier familiebedriftenes “nestor”. 

Forskning  viser at verdiskapningen faller i eierledede bedrifter når eierne begynner å dra på årene, ifølge «Menon – doktorgrad fra Universitetet i Oslo doktorgradsavhandling» av Gjermund Grimsby.

– Nye eiere og andre investorer, enten de er familie eller utenforstående som kjøper seg inn, betyr ofte ny giv for virksomheten, sier Skjølaas. 

I familiebedrifter er ofte eierens argumentasjon og motiv for arbeidet preget av kultur, holdninger og tradisjoner. Fordeler  i familiebedriftene kan lett bli deres forbannelse avhengig av hvordan eierne klarer å hanskes med mennesker som er bundet sammen gjennom slektskap, historien bak familiebedriften, aksjonærmakt, formelle posisjoner i styre og ledelse. Mens familie mest er en emosjonell struktur, er bedrifter en rasjonell organisering som har som formål å tjene penger.

– Jeg sier som Jens Ulltveit-Moe en gang sa: Eierskifter er kapitalismens renselse og en nødvendig renselse. Men det er også naturlig at bedrifter dør, konkurser er kapitalismens renovasjon, sier Skjølaas.

Selskapets eiers 10 bud

  1. Du skal skifte mens du lever
  2. Du skal skifte før du må
  3. Du skal bekjenne at du har ansvaret
  4. Du skal ha en åpen og redelig prosess
  5. Du skal sørge for styrekompetanse som støtter oppunder oppgaven
  6. Du skal søke kunnskap og støtte hos andre eiere
  7. Du skal velge rådgiver med omhu
  8. Du skal ikke tro og si at du er viktigst
  9. Du skal legge planer for ditt liv etter skifte
  10. Du skal bruke ressursene fine der de er, men bare så lenge det er best, for så å skifte til noe annet når det er bedre.