For noen kan det virke forlokkende å slippe unna rushtrafikk og jobbe i joggedress fra datamaskinen hjemme. Likevel er telecommuting en arbeidsform som få mennesker utstår i lengre perioder, uten å føle seg rastløse og isolerte fra omverdenen.

Coworking er et godt alternativ til hjemmekontor, tradisjonell kontorleie, eller å jobbe på den ene kaféen etter den andre. Først og fremst er coworking en sosial fabrikk bestående av “uforpliktede kollegaer” som deler idéer, kunnskap og erfaring. Rent fysisk er det mennesker med ulik bakgrunn fra forskjellige selskaper som jobber side-om-side og deler lokaler, kontorutstyr, internettforbindelser og andre fasiliteter.

- I stedet for å bruke tid på valg av inventar og utsyr, kan du med coworking fokusere på kundene dine og markedet, sier daglig leder i coworking-konseptet Evolve, Marianne Wollan.

En fleksibel avtale

Særlig i oppstartsfasen ønsker man å unngå høye kostnader til møbler og utstyr. Gjennom en coworking-avtale får du tilgang til representative lokaler der alt er tilrettelagt av både åpne og lukkede rom.

- Du kommer langt med dèt og en god hjemmeside, ifølge Wollan.

Er du verken sosial eller ønsker å dele kunnskap med andre, er kanskje ikke coworking det riktige konseptet for deg.

Coworking domineres av startups, frilansere og små selskaper med én til fem ansatte. Den trenden er imidlertid i ferd med å snu. For i USA, England og deler av Asia har også større selskaper begynt å innse fordelene ved ikke å være like bundet opp av høye faste kostnader - særlig i nedgangstider.

- Med coworking får selskapene mer variable kostnader i tråd med behovene i markedet og utviklingen av selskapet. Ved at de disponerer antall kontorplasser etter antall ansatte der og da, sier Wollan.

Typisk når noen nye kommer, er at de aldri har hatt tilgang til utstyr, ressurser eller et samfunn som det et coworking-senter disponerer, ifølge Wollan:

- For mange er det akkurat hva de trenger for å få businessen opp og gå.

For store selskaper, der de ansatte for det meste er ute hos kunder, men trenger å møtes en gang i blant, er det mulig å skreddersy avtaler. På samme måte kan små selskaper under prosjekter der flere mennesker er involvert, be om å få disponere større områder i perioder.

Daglig kompetanseheving

Det er sjelden helt stille i lokalene.

- Det er et selvselekterende konsept. Er du verken sosial eller ønsker å dele kunnskap med andre, er kanskje ikke coworking det riktige konseptet for deg, sier Wollan. 

For det er lyden av aktivitet de fleste medlemmene ser etter, ifølge henne. Selv om de også liker muligheten til å trekke seg tilbake for å ta den private samtalen med regnskapsføreren, investorene, eller en viktig kunde.

- Du overhører ting som er nyttig for deg, og gir innspill der du kan være til hjelp, forteller Wollan.

Selv forsøker hun å være en brobygger mellom mennesker med ulik kompetanse som kan ha glede av hverandre. Jevnlig arrangerer enten Evolve eller medlemmene frokost- eller lunsjseminar på kryss og tvers av selskapets åtte sentre beliggende sentralt i Oslo.

- De sosiale arrangementene er et pluss, men like mye av nettverksbyggingen skjer ved alle de tilfeldige møtene i hverdagen, sier Wollan.