- Hamarregionen vokser. Med store investeringer i infrastruktur, ligger forholdene godt til rette for internasjonal spillsatsing, sier Eli A. Bryhni som er konstituert daglig leder i Hamarregionen Utvikling.

De er opptatt av å ta skikkelig imot gründere som ønsker å etablere seg, og særlig har de lagt forholdene godt til rette for bedrifter som driver med spillutvikling.

- Det er et regionalt fellesskap som står bak for å hjelpe gründere til å lykkes og vi satser på å være et godt vertskap for gründerne. De skal få hjelp når de har behov for det, vi tilrettelegger så de får kontakter inn mot Hedmark Kunnskapspark, det arrangeres etablererkurs og vi har ulike nettverk og møteplasser for bedrifter. Blant annet har vi sammen med Sparebanken Hedmark og Innovasjon Norge testet ut nye konsepter der bedrifter som normalt ikke samarbeider gir innspill på hverandres forretningsideer. Slikt samarbeid kan det komme mye spennende ut av, forteller Bryhni.

Hvelv 41

Spillutvikling er en næring som har vokst frem på ganske kort tid og som har gode fremtidsutsikter. Det er blitt etablert en egen møteplass og kontorfellesskap for utviklingsbedrifter midt i Hamar sentrum, stedet har fått navnet Hvelv 41.

- Hit vil spillmiljøet flytte inn, Høgskolen i Hedmark ønsker egen tech-lab og det vil nok også bli satset på virtual reality i dette bygget, fortsetter Bryhni.

Hamar Game Collective

En av de bedriftene som skal flytte til Hvelv 41 er Sarepta Studio som ledes av Catharina Due Bøhler. Hun startet bedriften sin for seks år siden i en alder av 24:

- Hamar har blitt sett på som en av de fem viktigste hub'ene for spillutvikling i Norge. Det skyldes at vi har et kjempegodt miljø her. Høgskolen her har en bachelorgrad i spillutvikling og studentene har blitt oppfordret til å starte opp nye bedrifter med hjelp fra Hedmark Kunnskapspark og Hamarregionen Utvikling, forteller hun.

Det har gitt resultater, for i løpet av de siste syv årene har det nærmest blitt startet opp en ny spillbedrift hvert eneste år.

- Mange av bedriftene har blitt plassert sammen i en inkubator. Det har skapt et veldig godt miljø og samhold mellom spillbedriftene. Når vi var ferdig med inkubasjonstiden startet vi et eget sameieforetak som heter Hamar Game Collective. Mange av bedriftene i kollektivet har allerede fått ganske stor internasjonal anerkjennelse og kollektivet som helhet har nok mottatt et sted mellom ti og femten priser. Men selve ideen bak fellesskapet er at vi gjør hverandre gode, vi bruker gjerne litt av vår egen tid for å hjelpe hverandre. Det gjør at kvaliteten blir bedre og risikoen mindre, forklarer Bøhler.

Spillmiljøet på Hamar er godt kjent i Norge, og når Hamar Game Collective har etablert seg skikkelig i de nye lokalene satser de på at flere gründere vil komme til Hamar for å etablere seg:

- I dag er det syv bedrifter som er med i Hamar Game Collective, men ambisjonen er at vi blir minimum 20 medlemmer i løpet av fem år og vi vil gjerne ha med folk som er litt "gærne" og ambisiøse - det styrker kreativiteten i fellesskapet vårt, avslutter Bøhler.