1. Få med en partner

Det er ekstremt slitsomt å gjennomføre løpet alene. Skaff deg en med-gründer, en du kan jobbe sammen med. Da må du dele litt av verdiene i selskapet.

2. Begge parter må investere

Med-gründeren må investere i selskapet ditt, slik at dere har samme risikoprofil. Dere må være i samme båt. Når du har fått med deg en til, er det to som har tro på ideen. Du er ikke alene. Dessuten har dere dobbelt så mye arbeidskraft.

3. Bruk nettverket ditt

De første som vil investere i prosjektet ditt finner du mye nærmere enn du tror. I den tidlige fasen av prosjektet er det enklest å hente kapital i ditt nettverk fra jobbsammenheng. Disse kjenner deg og har tillit til dine personlige egenskaper, og er villige til å satse penger på deg.

4. Ikke bli grådig!

Du må være edruelig på hva ideen og produktet er verdt, fordi du sannsynligvis skal hente inn kapital flere ganger. Du bør kunne øke prisen ved neste emisjon for å signalisere at verdien i prosjektet stiger.

5. Lønn til deg selv

Når du henter penger i markedet må du ikke hente for lite. Du skal betale de løpende regningene, men du skal etter hvert også kunne ta ut lønn. Du kan godt jobbe gratis det første året, men etter det må du ha lønn. Hvis ikke vil prosjektet stoppe av seg selv.

6. Beregn nok penger

Når du utvider kapitalen for å nå en milepæl, må du beregne nok penger til å fortsette etter at delmålet er nådd. Du bør unngå å oppdage at du er tom for penger når gleden over delseieren er forbi. En milepæl kan være at du har gjennomført en viktig aktivitet som en markedsundersøkelse, at du har ferdigstilt en prototype eller at du har hatt ditt første salg.

7. Lønn til partnere og ekstern hjelp

Du må ha penger til å belønne teamet ditt, som kanskje ikke er like villig til å jobbe gratis som du. Du må kunne lønne partnere og du må ha penger til å kjøpe ekstern kompetanse og rådgivere.

8. Bruk støtteordninger og virkemiddelapparatet vi har i Norge

Det er til stor hjelp å få innpass hos Innovasjon Norge eller Norsk Forskningsråd. Dette er kvalitetsstempel som gjør det lettere å få andre til å investere i deg.

9. Kontakt profesjonelle investorer

Når du kommer litt videre, etter to-tre år, kommer tida for å henvende seg til de profesjonelle investorene. Du trenger nå større beløp. Det er svært krevende å nå igjennom til denne gruppa. Du må ha en mye tyngre investorpresentasjon og prosjektet ditt må være klart for å ta neste sted. Disse investorene skal nå se at du har kommet et stykke på vei og du har andre investorer og medarbeidere som tror på ideen.

10. Bygg et godt team

Når du har fått de riktige investorene med på laget, må du bygge et godt team. Du har nå testet produktet og teamet ditt i liten skala. Nå må du få med deg de riktige folkene for å ta neste steg.