Norge er et vesentlig mer utviklet land i dag enn det var for 200 år siden, men unge bedrifter har fortsatt behov for hjelp i den sårbare oppstartsfasen. Seniorrådgiver i Norges Vel, Marius Sandvik, sier at deres viktigste oppgave er å sørge for at etablerere tar til seg den rette kunnskapen.

– Så fort du har registrert et foretak, skal du i gang med å skape egen lønnsomhet i et stadig skiftende marked. For å klare det, kreves det en rekke forskjellige ting. Man må først og fremst ha innsikt nok til å fatte de riktige beslutningene tidlig i prosessen. Avgjørelser som tas tidlig, kan få store konsekvenser i fremtiden.

Potente verdier

Norges Vel hjelper gründere over hele landet, blant annet i Follo hvor de samarbeider med Akershus fylkeskommune og Follorådet. Det jobbes iherdig med å få Folloregionen opp og frem, og å få frem de potente verdiene som ligger der. Follorådet er veldig engasjert i regionen.

– Follorådet er spesielt påpasselig med å sette våre tjenester i sammenheng med andre tjenester i fylket. Det foregår mye annet utviklingsarbeid innen næringslivet i regionen. Det kommer mange gründere hit som har konsepter innen for eksempel helse eller bioenergi, og da finner man aktører i regionen som jobber med lignende områder og setter disse i kontakt med hverandre. Follorådet har gått inn med penger i inkubatoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, hvor man ønsker å knytte gode ideer opp mot forskningsarbeidet der slik at man kan løfte et prosjekt ut i den kommersielle verden.

Globalt engasjement

Norges Vel har spesialkompetanse innen næringsutvikling for fornybar energi, mat fra sjø og land og andre naturbaserte næringer, noe de jobber med både nasjonalt og internasjonalt og gjennom eget kontor i Tanzania. Her hjemme jobber de aktivt for å utvikle et faglig sterkt kompetansesenter innen entreprenørskap. Sandvik sier at formålet deres er å skape arbeidsplasser.

– Vi har en rekke kurs hvor vi gjør gründerne i stand til å forstå utfordringene de vil møte. Vi bruker tiden på de konseptene som har størst potensial. Når det kommer inn en gründer her som har et konsept med et stort nedslagsfelt, bruker vi en del tid på å finne riktig forretningsmodell, spiller ball med dem og gir dem den riktige kunnskapen slik at vi gjør dem i stand til å se hvilken vei som er best for deres konsept. Vi holder dem rett og slett i hånden og hjelper dem med å finne finansiering, eller eventuelt andre typer samarbeidspartnere de kunne trenge.

Den største utfordringen for en nystartet bedrift er ifølge Sandvik alt det de ikke vet.

– De skal lære å skille mellom seg selv og sitt foretak. De skal organisere seg og vurdere risiko, ha kjennskap til formelle regler og de kommersielle utfordringene. Vi hadde unngått en rekke konkurser hvis alle etablerere hadde gjort skikkelig forarbeid og hatt respekt for kemneren, avslutter Sandvik.