Hamarregionen har hatt en jevn og god vekst over flere år, og veksten nådde nye høyder i fjor. Sysselsettingsveksten er faktisk høyere enn befolkningsveksten, forteller Eli A. Bryhni, prosjektleder i Hamarregionen Utvikling.

Dette er vi veldig stolte av, og det viser en trend vi tror vil fortsette. Det er gjort store investeringer i Hamar by; over 4 milliarder kroner totalt. Dette har resultert i en urban by, med bra gode tilbud for alle. Vi satser mye på å tiltrekke oss nye innbyggere, og har lykkes bra med det. Vi har fått et større regionalt felleskap, og det er god samhandling mellom næringslivet og det offentlige, som har gått sammen om utviklingsprosjekter. Vi har også vært oppmerksomme på hvordan vi kan jobbe sammen for å skape morgendagens attraktive boligområder.

Daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Svein Frydenlund, forteller at de er opptatt av å få innflyttere, da kanskje spesielt gründere, til å føle seg velkommen.

- Det skal være godt å være gründer her. Du blir tatt godt imot, du blir løftet frem og du får rom for å skape. Vi lager mange, gode møteplasser, og vi vil være et godt vertskap på alle nivåer. Nå startes et nytt gründerfelleskap midt i Hamar by som har fått navnet HVELV 41, liknende modell som MESH og Mess&order.

Satser på klynger

Hamarregionen har utviklet to store klynger. Den ene er innen mat og bioøkonomi, og den er blitt en internasjonal satsning, fortsetter Bryhni.

- Vi har en komplett verdikjede, som inkluderer kjernebedrifter som Norsvin, Geno, Graminor, Tine og Nortura. Den nasjonale klyngen Heidner er konsentrert i Hamar og er ledet av Kunnskapsparken i Hedmark. Den inkluderer et 30-talls bedrifter, med 18.000 ansatte, og omsetter for over 50 milliarder kroner årlig. Varene eksporteres til 55 land. Denne typen grønne klynger er morgendagens satsning fordi den svarer på de globale utfordringene vi ser med å skaffe nok mat for verdens befolkning. Det vi ser, er at dette tiltrekker seg gründere. Genetikk, mat og helse er veldig fremtidsrettede næringer. Nå jobbes det for å etablere et bioøkonomisenter her.

Den andre store klyngen er gaming, et miljø som har sitt utspring i Høgskolen i Hedmark.

- Hamar Game Collective er et eget klyngemiljø innen spillteknologi, som har fått nordiske og internasjonale priser for sitt arbeid. Dette er en spennende næring som er ung og dynamisk. Mange flytter til Hamarregionen på grunn av dette miljøet. De jobber mot et bredt spekter innen både dataspill og animasjon. De har også utviklet tjenester for blant annet helseforetak hvor spill brukes i opplæring og trening av ansatte.

En del av Stor-Oslo

Utbygging av infrastruktur har mye å si for regionen. Nå er reiseveien mellom Hamarregionen og hovedstaden redusert til en time. Dette har gitt næringslivet enda bedre rammevilkår.

- Vi er i stadig økende grad en del av Stor-Osloregionen. Vi har fått firefelts E6, jernbanen får dobbeltspor innen 2024, og dette er godt nytt både for næringslivet og befolkningsveksten. Du kommer deg til Gardermoen på 45 minutter. Det folk også liker, er at det er korte avstander i selve området. Vi har et urbant byliv, men samtidig nærhet til naturen, kort vei til jobb og skoler, med godt utbygde sykkelveier. Vi er også et romslig folkeferd, så kort sagt kan du ha et veldig godt og aktivt liv her, avslutter Frydenlund.