De er enten knyttet til eksisterende industrimiljøer eller forsknings- og utviklingsmiljøer og skal sikre knoppskyting og vekst. Målgruppen til inkubatorprogrammene er vekstbedrifter, helst med et internasjonalt vekstpotensial.

- De gründerne som får tilførsel av den kompetansen som inkubatorene kan bidra med innen forretningsutvikling, bransjekompetanse, samt tilgang til nye nettverk og kapital, får langt bedre forutsetninger for rask vekst, forteller Randi Torvik som er prosjektleder for inkubasjonsledelse i SIVA.

Omfangsrike programmer

Når bedriften tar kontakt med en inkubator blir hele forretningsmodellen gjennomgått, og ikke minst får de hjelp til å tenke marked veldig tidlig.

- For å tiltrekke seg investorer, får bedriftene hjelp til å avdekke hva som er spesielt med sine produkter og tjenester. Det er også veldig viktig å finne ut om det virkelig finnes et behov for dette produktet i markedet. Å støtte opp om disse prosessene bidrar til raskere inngang i markedet og raskere vekst, sier Torvik.

Selskapet for industrivekst, som forkortes SIVA, er medeiere i over 40 inkubatorer over hele landet.

Rask vokst med inkubator

Erfaringene viser at bedriftene som har vært i inkubator vokser raskere og har flere ansatte enn andre bedrifter. De er også mer levedyktige, for hele 85 prosent av bedriftene eksisterer nemlig etter tre år, og det er flere enn de som ikke har hatt kontakt med en inkubator.

Årlig bidrar inkubatorene til cirka 180 nye bedrifter. Disse høykompetente selskapene sysselsetter om lag 3300 personer over hele landet. Inkubatorene har hatt en samlet verdiskapning på rundt ti milliarder kroner siden 2004. I den samme perioden har tilskuddet til inkubasjon vært på 481 millioner kroner