Av Bård Stranheim, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter, Innovasjon Norge

I 1903 møtte Kristian Birkeland og Sam Eyde hverandre. Møtet var tilfeldigheten som skapte Norges største eksportbedrift gjennom flere tiår, Norsk Hydro. Gutta var svært forskjellige, men store talenter på hver sin måte. Oppfinneren og entreprenøren. Teknologen og den visjonære. Etter dette møtet ble Norge forandret. Starten på et industrieventyr som til og med har vært utgangspunkt for kompetansen som skapte oljeeventyret.

Historien er kjent av mange. Færre kjenner til historien om koblingen. I en leilighet i Oslo var Gunnar Knudsen arrangør av denne møteplassen. Her sies det at verten hadde plassert sin datter midt mellom Birkeland og Eyde. Kanskje hadde han en annen kobling i tankene, men hun ble så til de grader oversett at Eyde fikk dårlig samvittighet i etterkant og sendte henne blomster hvert år siden. Men koblinger finner ofte tilsynelatende tilfeldige veier, og denne kronikken handler om å øke sannsynligheten for de tilfeldige hendelsene.

Innovasjon handler nesten alltid om å sette sammen kjente ting på nye måter. Derfor er koblinger helt avgjørende. Og enkeltpersoners åpenhet for å lytte, lære, la seg koble!

Oslo Innovation Week er akkurat avsluttet. Over 80 møteplasser har spleiset sammen mer enn 9000 mennesker. Møteplasser for forskjellige talenter med samme mål: Bidra til å gjøre verden et hakk bedre. Her skapes grunnlag for nye historier. På samme vis jobber klynger, inkubatorer, næringsselskaper, Innovasjon Norge og enkeltpersoner for å koble. Ofte uten klarere mål enn å bidra til å øke sannsynligheten for tilfeldige hendelser, slik som i leiligheten til Gunnar Knudsen.

Samarbeid og partnerskap

Norge står foran store utfordringer. Vår tid trenger innovasjon mer enn noen av dagens yrkesaktive har vært med på! Innovasjon handler nesten alltid om å sette sammen kjente ting på nye måter. Derfor er koblinger helt avgjørende. Og enkeltpersoners åpenhet for å lytte, lære, la seg koble!

I innovasjonsbransjen snakker vi om en spesiell type kobling: Power couples. Stor kobles med liten. Oppstartsbedrift kobles med en etablert markedsleder. Lenge har vi jobbet med programmer som gir trygge juridiske rammer og økonomiske incentiver for å hjelpe oppstartsbedrifter inn i et marked som ønsker å holde nykommere ute. De veletablerte beskytter sine markeder, og det offentlige sikrer seg mot kritikk ved kun å anskaffe det som finnes fra før. Med virkemidler som innovasjon i partnerskap (OFU/IFU) reduseres denne barrieren, til fordel for begge parter.

Innovasjon vinner frem

I dag er de veletablerte aktørene truet av innovasjon som kommer fra nykommere med helt andre forretningsmodeller. Hoteller trues av AirBNB som overtar markedet uten en eneste krone investert i senger. Taxinæringen trues av ÜBER som ikke har en eneste bil. Leverandørene av tekniske duppeditter trues av 3D-printere – i løpet av 500 dager hadde de amerikanske produsentene av høreapparater sluttet å kjøpe støpte komponenter og «printer» komponentene i stedet. De som ikke konverterte forsvant.

Det er ikke lett å se hva som er det store i morgen når det du lager er det store i dag. Derfor trenger det veletablerte de små-disruptorene.

Slik vil digitalisering av både programvare og håndfaste deler true stadig nye bransjer. Det er ikke lett å se hva som er det store i morgen når det du lager er det store i dag. Derfor trenger det veletablerte de små-disruptorene som de kalles. Og nyetablerte vil ha helt andre muligheter for å ta store markeder de neste 15 årene enn hva vi har sett de foregående 15 årene.

Behov for et åpent mindset

Vår største eksportsuksess noen sinne, Opera brukes i dag av 300 millioner brukere. Dagens Næringsliv fortalte under Oslo Innovation Week historien om Opera, den store, som finner partnerskap i en av disse små - oppstartsbedriften Unacast. Jeg spurte gründer Kjartan Slette «-men hvordan traff dere hverandre?». Svaret var «På E24 sin ledertalentkåring hvor også Operas Andreas Thorsheim var kandidat.»

Moralen i historien er: Vi trenger de som lager møteplasser hvor sannsynligheten for tilfeldige hendelser øker. Men møteplassen har ingen verdi dersom ikke entreprenører og intraprenører har et mindset som er åpne og leter etter svar på spørsmål de kanskje ikke engang har klart å stille. Og det geniale er: Effekten er større enn summen av de to. Det er ikke nødvendigvis det som kobles som er genialt. Det er koblingen.