Av Ketil Lundgaard, Direktør Innovasjon Norge Entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling

Hva skal til for å lykkes som gründer i internasjonale markeder?

Gründere er i for stor grad fokusert på utvikling av produktet. Den viktigste suksessfaktoren er imidlertid kunnskap om markedet og hva kunden faktisk vil betale for. Jeg vil oppfordre norske gründere til å sette kunden i fokus fra første dag. Da handler det først og fremst om å komme seg ut av kontoret eller huset, og å teste ideer og hypoteser. Oppsøk potensielle kunder, snakk med dem, observer dem og lær av dem. Forsøk å forstå hva de virkelig ønsker av ditt produkt eller tjeneste. På den måten gjennomfører du et målrettet søk etter den rette forretningsmodellen basert på din ide. Det å feile underveis, lære av det og prøve igjen er viktige steg i gründerens utviklingsprosess. Skal man lykkes med å utvikle vekstbedrifter er det viktig å starte arbeid med potensielle kunder også utenfor landegrensene. Norge er ikke større enn halve Istanbul. For å realisere vekstmuligheter, er det nødvendig å satse på internasjonale markeder, og det må skje fra starten av.

Hva gjør Innovasjon Norge for å bistå gründere med internasjonalisering

Vi tilbyr nå flere programmer for gründere med internasjonale ambisjoner, både i Norge og i utlandet. Business Bootcamp er et nytt tilbud som gjennomføres flere steder i Norge der gründeren forberedes på en internasjonaliseringsprosess sammen med dyktige forretningsutviklere og mentorer over en tidsperiode på cirka tre måneder. TINC-programmet tilbys i Silicon Valley og Singapore, og legger vekt på å lære forretnings- og markedsutvikling av de beste miljøene i verden.

Innovasjon Norge har også kontorer i over 30 land over hele verden. Kontorene har god kjennskap til det lokale næringslivet og vil være behjelpelige med å sette deg i kontakt med nyttige nettverk og mulige partnere for satsing i de ulike landene. De snakker også språket i landet som ofte kan være en barriere i en del markeder for norske bedrifter. Kontorene våre har god markedsoversikt og kan gjøre «landingen» i internasjonale markeder både litt mykere og billigere.

Hva vil det si for Norge at vi får flere gründere til sette sine fotspor i utlandet?

Morgendagens næringsliv i Norge har behov for nye innovative vekstbedrifter. Det betyr flere gründere med globale vekstambisjoner og vilje til langsiktig satsing. Suksesshistorier om norske oppstartsbedrifter som har lykkes internasjonalt er til stor inspirasjon, og åpner dører for de som kommer etter. Vi må trene mer på den internasjonale arenaen for å bli gode, og det ønsker vi å se mere til blant norske gründere fremover. Det vil øke vår kunnskap om det å drive globale selskaper, og vil bidra til å utvikle en forretningsorientert gründerkultur som fremmer risiko, dristighet og skaperglede.