1. Banklån: Lån skal alltid etterbetales og banken krever derfor nedbetalinger på ditt lån. Du må også betale renter på lånte midler da dette er bankens måte å tjene penger på. Når du søker om å få berettiget lån må du kunne presentere bedriftens forretningsplan og budsjett for at banken skal kunne vurdere risikoen.
     
  2. Risikokapital: Gjennom å satse penger i bedriften tar risikokapitalister en større risiko enn andre finansierende aktører som for eksempel banker; derav navnet risikokapital. Felles for risikokapital er at hele eller deler av kapitalen kan gå tapt om ikke bedriftens utvikling går som planlagt.
     
  3. Crowdfunding: Crowdfunding blir vanligere og innebærer at små andeler i bedriften selges til mange ulike investorer. Når risikoen spres på mange aktører blir det lettere å opparbeide kapital og kan bidra til å styrke varemerket, samt tydeliggjøre bedriftens profil.
     
  4. «FFF» - family, friends and fools: En av de vanligste måtene å opparbeide kapital på er å vende seg til sine nærmeste; familie og venner. Da får man ofte gunstige vilkår på renter og nedbetaling. Risikoen med denne typen for «love money» er da at relasjoner kan bli utfordret. Fordelen er dog at framtiden forblir hos familie og venner.